Přehled pohovorů - menu Schůzky

Nová položka v menu jménem "Schůzky" nahrazuje dřívější stránku "Pohovory", která sloužila k přehlednému výpisu termínů naplánovaných pohovorů napříč pozicemi a kandidáty na jednom místě. Kromě modernizovaného vzhledu přináší "Schůzky" také pohledy na hodnoty vycházející z funkcionality plánování schůzek kandidátem pomocí rezervačních linků (více o této funkcionalitě najdete v tomto článku)

Schůzky přinášejí 2 základní pohledy:

 • Naplánované schůzky
  • Přehled schůzek (pohovorů) naplánovaných ve filtrovaném období
  • Lze filtrovat i do minulosti (tedy zobrazit i už proběhlé schůzky)
 • Volné časové sloty
  • Přehled volných termínů v rámci aktivních rezervačních linků
  • Tento pohled je vždy do budoucna - zobrazuje jen sloty, které lze objednat

Tento výpis schůzek a volných termínů najdete v menu přes "tři tečky" a "Schůzky" (přímý odkaz)

Filtrace

Filtrace je obsahově společná pro oba typy pohledů na data a obsahuje následující možnosti:

Datum

 • časový rozsah pro filtrované události 
 • u pohledu "Volné časové sloty" se zobrazují jen události v budoucnosti v daném filtrovaném období

Kalendář

 • filtruje pouze události, které jsou zapsané ve zvolených konkrétních kalendářích

Vlastník kalendáře

 • filtruje pouze události, které jsou zapsané v kalendářích vlastněných vybranými uživateli

Filtrace zobrazení

 • "Pouze moje kandidáty"
  • zobrazuje pouze pohovory s kandidáty, ke kterým mám přímé vlastnictví
  • toto se typicky hodí u uživatelů s rolí administrátor, kteří ve výchozím zobrazení vidí všechny pohovory, ale zároveň dělají i nábor a chtějí vidět pouze kandidáty ze svých pozic případně přímo nasdílené
 • "Pouze moje pohovory"
  • zobrazuje pouze pohovory, které jsem naplánoval já jako uživatel
  • řeší to situace, kde nemusím nutně plánovat pohovory všech svých kandidátů nebo naopak plánuji i pohovory pro kolegy a proto to filtrace podle vlastnictví nepokrývá

 

💡 Díky rozdílnosti zobrazovaných dat se filtrace při přepnutí mezi pohledy resetuje.

Naplánované schůzky

V tomto pohledu uvidíte konkrétní naplánované události a jejich atributy. Pomocí akcí v rámci menu "tři tečky" vpravo na konci řádku můžete události přímo editovat. 

Přehled naplánovaných schůzek obsahuje následující položky:

UCHAZEČ

 • Jméno uchazeče (klikatelný odkaz) s nímž je událost naplánována

POZICE

 • Jméno pozice (klikatelný odkaz) v rámci níž je událost s kandidátem naplánována

DATUM

 • Naplánované datum události

ČAS

 • Naplánovaný čas události

KALENDÁŘ

 • Jméno kalendáře, případně více kalendářů, do nichž je událost propsána

NÁZEV REZERVAČNÍHO LINKU

 • Pokud byla událost naplánována v rámci rezervačního linku, je zobrazeno jméno daného linku

FILTRAČNÍ POLOŽKY

 • Filtrační položky vztahující se k pozici, na níž byla událost naplánována

TYP

 • Informace o tom, zda se jedná o schůzku s jednotlivcem, případně skupinou kandidátů

STAV

 • Informace o tom, zda byla schůzka potvrzena, zamítnuta nebo zatím čeká na potvrzení

ONLINE SCHŮZKA

 • Pokud má událost i online schůzku, zobrazí se zde její odkaz na příslušné platformě (Google Meet nebo MS Teams)

AKCE

 • Editace události - objeví se přímo editační okno s detaily události 

 

💡 Položky jsou řazeny chronologicky od schůzky, která e koná (nebo konala) nejblíže výchozímu datu časového rozsahu použitého pro filtraci

Volné časové sloty

Tento přehled slouží pro orientaci v množství dostupných volných míst v rámci vašich rezervačních odkazů. Největší přidanou hodnotu má zřejmě tam, kde plánujete více hromadných (tzv. multi-slotových) událostí typů assesment centra, dnů na zkoušku apod.

Volné časové sloty obsahují následující položky:

NÁZEV REZERVAČNÍHO LINKU

 • Název linku (klikatelný odkaz), který může být použít pro vytvoření události
 • Pokud nejste autorem daného rezervačního linku, nemáte možnost editace

NÁHLED

 • Odkaz na náhled linku, který může být použít pro vytvoření události

VOLNÁ MÍSTA

 • Aktuálně volná kapacita v daný datum a čas

DATUM

 • Datum volného slotu

ČAS

 • Čas volného slotu

KALENDÁŘ

 • Seznam kalendářů, které se pro vyhodnocení dostupnosti daného slotu vyhodnocují 

OBSAZENÁ / MAX KAPACITA

 • Informace o tom, kolik je maximální kapacita slotu a kolik z toho je obsazeno (rozdíl odpovídá sloupci "Volná místa")

FORMA SCHŮZKY

 • Jakou formu schůzky má zvolen daný rezervační link (osobně, po telefonu, Google Meet, MS Teams)
Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.