Vkládání obrázků v editoru inzerátů

Pokud chcete vložit obrázek přímo do těla inzerátu publikovaného z ATS Recruitis můžete tak učinit prostřednictvím URL odkazu na konkrétní obrázek.

Je potřeba kliknout na zobáček u ikonky obrázku a vložíte URL odkazu obrázku. Poté se vám objeví okénko s polem pro vložení URL adresy obrázku.

vkládání obrázku přes URL odkaz

💡 Odkaz musí být vždy na konkrétní obrázek, nikoliv např. na stránku s obrázkem jak to dělá např. Google Drive (viz popis níže)

💡 Pozor, ovládací panel umožňuje kliknout i na ikonku obrázku a zobrazit okno pro vkládání obrázku z úložiště počítače, nicméně je třeba poznamenat, že tato funkce není podporována. 

URL adresy

URL adresa musí být vždy na konkrétní obrázek veřejně dostupný (tedy bez jkýchkoliv omezení pro sdílení nebo zobrazení).

Při vkládání obrázků do editoru doporučejeme používat URL odkazy obrázku, které jsou uložené na veřejném serveru. Nicméně, ne všechny odkazy na obrázky na internetu jsou stejně spolehlivé. Některé nemusí být uložené na stabilních serverech a mohou být odstraněny kdykoli, což by vedlo k nezobrazení obrázku v editoru a následně ve vašem inzerátu.

Doporučujeme vám tedy, aby vaše IT poskytlo pro vaše potřeby úložiště obrázků, které bude veřejně dostupné a z nějž budete moci obrázky načítat a také snadno přidávat. To zajistí, že budou obrázky vždy dostupné. Pokud tato možnost není k dispozici, existují služby, jako jsou Google Drive, Google Photos nebo Dropbox, které jsou obecně považovány za spolehlivé.

Co je dobré vědět při práci s obrázky z Google Drive

Pro vkládání obrázků uložených na Google Drive je nezbytné mít správně utvořený URL odkaz. Odkaz získaný standardně z Google Drive není přímo na obrázek, ale na stránku s obrázkem. To způsobí, že se obrázek v editoru nenačte a nelze ho ani použít pro potřeby inzerátu.

Správný odkaz pro vložení obrázku do editoru má následující formát:

https://drive.google.com/uc?export=view&id=<ID OBRÁZKU>

 

V následujícím kroku ukážeme, jak získat správný odkaz pro vložení obrázku:

1. Z Google Drive zkopírujte odkaz na obrázek a ujistěte se, že máte nastaven veřejný přístup k obrázku.

Google disk odkaz

2. Extrahujte ID obrázku z odkazu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

3. Vložte ID obrázku do správného odkazu a použijte výsledný odkaz k vložení obrázku do editoru.

URL odkaz pro vkládání do editoru

💡 Pokud se rozhodnete vkládat odkazy na obrázky uložené na Google Drive nebo Google Photos, nezapomeňte, že je nutné poskytnout veřejný přístup k zobrazení obrázku. Pokud máte složky nebo jednotlivé soubory zamčené např. pro zaměstnance vaší firmy, ani editor inzerátu v ATS Recruitis, ani publikační kanál, na kterém pak inzerát vystavíte nebude mít přístup a obrázek nezobrazí.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.