Reportování hodnot vlastních polí

V rámci vyšších licencí máte možnost definovat si vlastní pole (tzv. custom fileds), neboli nové datové položky na kartu kandidáta.  Více o funkcionalitě se dozvíte zde.

Příklad vlastních polí na kartě kandidáta:

Pokud chcete hodnoty těchto položek reportovat, máte následující dvě možnosti:

V rámci XLSX reportu

Data pro reporting ve formátu XLSX můžete v ATS Recruitis exportovat zde. V nabídce reportů přibyla nová možnost "Custom Fileds", která ve výsledném Excelu vytvoří nový sešit s vlastními poli. 

Pomocí API

V rámci endopintu reports v API přibyl, podobně jako v případě XLSX reportu, nový list s názvem custom-fileds. Příklad takového volání je:

 • GET https://app.recruitis.io/api2/reports/?lists[]=custom-fields&date_from=2023-04-01&date_to=2023-07-01

Výsledkem je JSON s formátem a obsahem odpovídajícímu XLSX verzi zmíněné výše.

💡 Kompletní dokumentaci k API naleznete zde.

Princip reportování

 • Vlastní pole reportovaná i s hodnotou answer_id (tedy konkrétní odpověď na konkrétní pozici) se vztahují ke konkrétní pozici, vlastní pole pouze s user_id se vztahují k uchazeči obecně.
 • Reportují se pouze vyplněné hodnoty (neboli nereportují se všechna pole, ale pouze tak, která mají u sebe vyplněnou hodnotu).
 • Datový rozsah reportu:
  • Pro datový rozsah je podstatný vznik entity, ke které se vlastní pole pole vztahuje, tedy:
   • Pro pole pouze k uživateli (tj. je vyplněno pouze user_id) je to vznik daného uživatele.
   • Pro pole ke konkrétní pozici (tj. je vyplněno i answer_id) je to vznik dané odpovědi na pozici.
  • Příklad - pokud uchazeč vznikl 1. 1. a odpověď na pozici 1. 3. a reportuji od 1. 2. do 1. 4. vlastní pole k uchazeči v reprotu nebudou, vlastní pole k odpovědi v reportu budou.
Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.