Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi

Existují validní scénáře, kdy potřebujete vymazat kandidáta, případně jeho odpověď na konkrétní pozici. Na dvou praktických příkladech si ukážeme, jaký je rozdíl mezi těmito scénáři.

Scénář 1 - Na tu samou pozici mám 2 odpovědi od stejného kandidáta

Kandidát se mi přihlásil na tu stejnou pozici ze dvou různých zdrojů (v našem případě přes LN plugin a pracovní portál LMC Jobs). Systém vás na tuto duplicitu upozorní červeným vykřičníkem v přehledu kandidátů v detailu pozice a zároveň v detailu kandidáta v přehledu pozic.

Pokud je pro vás taková duplicita nežádoucí, chcete smazat jednu odpověď kandidáta - v tomto případě např. importovanou odpověď z LN plugin.

Toho docílíte v detailu pozice přes tlačítko hromadných akcí s volbou "Odstranit z pozice". V naší testovací pozici "Customer back office" pak zůstává již pouze jedna odpověď a to z pracovního portálu LMC Jobs. V historii akcí informace o smazané odpovědi zůstává.

💡Pro smazání odpovědi nevyužívejte ani kartu kandidáta ani databázi kandidátů a funkci "Smazat uchazeče"- tam se kompletně a trvale smaže kandidát s celou svou historií.

Scénář 2 - Kandidát mi odpovídá na všechny otevřené pozice, tzv. kandidát "spammer"

Jde o scénář, kdy mám od jednoho kandidáta řádově desítky odpovědí na všechny mé otevřené pozice, a již na první pohled se jedná o spam. Pak takového kandidáta v systému nechci mít vůbec a nepotřebuji ani zachovat jeho historii.

Takového kandidáta mohu trvale smazat buď přes databázi kandidátů přes tři tečky vpravo na řádku s kandidátem a tlačítko "Smazat uchazeče trvale", případně na jeho kartě v sekci operace s účtem.

💡 V případě trvalého smazání kandidáta bude kandidát odstraněn ze všech pozic, včetně databáze kandidátů a také ze všech statistik a nebude možné ho jakkoliv obnovit.

Pokud vás zajímá více informací a pohledů na práci s kandidátem a jeho odpověďmi, doporučujeme shlédnout následující video:

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.