Odosobnění uchazeče

Pokud nám vyprší souhlas a dojde k odosobnění, ztrácíme osobní informace o kandidátovi, ale jeho karta nám zůstane. Pojďme se podívat, jaká konkrétní data nám zůstanou k dispozici, a o jaké informace příjdeme.

 

 

Při odosobnění systém automaticky maže veškerá osobní data kandidáta:

 • jméno kandidáta, zkrátí se pouze na křestní jméno a počáteční písmeno z příjmení ( např. Monika M.)
 • telefonní číslo 
 • e-mailová adresa
 • veškeré nahrané soubory, např. životopis
 • motivační dopis
 • komunikace vedená s kandidátem
 • vlastní pole kandidáta, údaje jako např. bydliště, řidičské oprávnění aj.

Po vypršení GDPR souhlasu ztrácíme osobní informace uchazeče, karta kandiáta nám ale zůstavá. V té jsou zachovány pouze obecné informace: 

 • zkrácené jméno uchazeče (např. Monika M.)
 • poznámky 
 • datum plánovaného pohovoru, pokud byl pohovor naplánován
 • vidíme k jaké pozici byl kandidát přihlášen 
 • požadavky kandidáta (např. platové ohodnocení aj.)
 • záznam z pohovoru, tato data zůstavají zachována kompletní

Tyto informace jsou pro nás cenné zejména do budoucnosti, pokud bysme opět souhlas od kandidáta dostali. Dojde tak k propojení nové odpovědi s historickými poznámkami.

Na obrázcích níže vidíme rozdíl v kartě kandidáta před odosobněním a po ztrátě souhlasu.

Přehled karty s GDPR souhlasem
Přehled karty po odosobnění

Osobní požadavky kandidáta, včetně informace o pozici, ke které byl přihlášen, zůstávají na kartě uchazeče uloženy i po odosobnění.

Informace vztahující se k osobním požadavkům kandidáta
Informace vztahující se k osobním požadavkům kandidáta

Poznámky na kartě kandidáta zůstávají uchované i v případě, že dojde k odosobnění.

Poznámky na kartě kandidáta s GDPR souhlasem
Poznámky na kartě kandidáta po odosobnění

Bez souhlasu GDPR dojde k úplnému smazání osobních dat.

Osobní údaje s GDPR souhlasem
Osobní údaje po odosobnění

Komunikace vedená s kandidátem je bez GDPR souhlasu smazána.

Záložka Komunikace s platným souhlasem
Záložka Komunikace po odosobnění

Na záložce Pohovor zůstavají všechny informace kompletní, jedná se např. o poznámky z pohovoru, hodnotící kritéria, platové podmínky nebo skóring uchazeče. 

Záložka Pohovor s GDPR souhlasem
Záložka Pohovor po odosobnění

Oproti tomu data v záložce Vlastní pole jsou kompletně smazána.

Záložka Vlastní pole s GDPR souhlasem
Záložka Vlastní pole po odosobnění

U každé položky lze nastavit, aby zůstaly i po odosobnění.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.