Nastavení verze automatické odpovědi pro jednotlivé pozice

Automatické odpověď složí k tomu, aby kandidáti dostali email s informací, že jejich aplikace na konkrétní pozici byla úspěšně zaznamenána v systému. Doposud bylo možné nastavit si pouze jednu variantu automatické pozice pro celou firmu pro každý jazyk inzerátu.

Funkcionalita automatické odpovědi se aktivuje ve firemním nastavení (odkaz)

Díky nové funkcionalitě můžete nastavit verzi automatické odpovědi i pro jednotlivé pozice. Popis níže vysvětluje, jak jednotlivé varianty fungují.

Nastavení vlastní verze automatické odpovědi k pozici

V případě, že chcete pro danou pozici vybrat speciální automatickou odpověď, stačí v natavení pozice vybrat možnost "Použít vlastní šablonu" a ze seznamu, který se poté objeví vybrat příslušnou verzi šablony. 

💡 Vlastní šablona, na rozdíl od té výchozí, neřeší jazyk inzerátu - pošle vždy tu konkrétní zvolenou šablonu.

💡 Vlastní šablony je potřeba před použitím vytvořit - v systému nejsou žádné předdefinované. 

Úplné vypnutí automatické odpovědi pro danou pozici

Pokud máte automatickou odpověď na úrovni firmy zapnutou, ale potřebujete z nějakého důvou pro jednu nebo více pozic tuto odpověď neposílat vůbec, máte možnost zvolit jako šablonu hodnotu "žádná".

Výchozí obecné chování automatické odpovědi

Pokud máte automatickou odpověď na úrovni firmy zapnutou a nevybrali jste možnost použít vlastní šablonu, bude se automatická odpověď pro danou pozici chovat jako doposud. Tedy, šablon automatické odpovědi se vybírá dle jazyka inzerátu z kategorie šablon "Automatická odpověď při nové reakci". V tom případě se jako jméno šablony ukazuje "Výchozí".

Tuto možnost lze přepnout zpět i v případě, že jste pro pozici zapnuli vlastní šablonu - stačí pouze zrušit volbu "Použít vlastní šablonu".

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.