Nabídky kandidátům (offer management)

1. Princip fungování zaslání pracovní nabídky kandidátům

Funkcionalita je dostupná na kartě kandidáta, kterému chcete poslat nabídku. V levém panelu "Operace s účtem" kliknete na "Připravit nabídku". Připravit nabídku může jen vlastník pozice.

V první fázi se vám objeví panel na pravé straně, kde si dovyplníte základní údaje, které se týkají nabídky. Velká část hodnot je předvyplněna z údajů o pozici a kandidátovi. Také si zde volíte typ šablony (o tvorbě šablon se píše dále v tomto článku) a interního schvalovatele (což je většinou ten, kdo o náboru na danou pozici rozhoduje).

Po vyplnění budete moci připravenou nabídku odeslat manažerovi k internímu schválení.

💡 Nabídku může kandidátovi poslat pouze jeho "přímý vlastník" - tedy autor dané pozice/kandidáta nebo ten, komu byl kandidát nasdílen. Jinými slovy, administrátor nemůže dávat nabídku všem kandidátům v databázi, i přesto, že je vidí.

💡 Před odesláním máte možnost nabídku zkontrolovat v náhledu nebo si ji případně stáhnout jako PDF.

Po odeslání nabídky se vám na kartě kandidáta objeví nová sekce s názvem "Nabídka pracovního poměru". Uvidíte na ni, kdo nabídku vytvářel, status (jestli čeká na schválení) a můžete ji také editovat. Ne vždy je manažer k dispozici, tudíž lze nabídku zpracovat i v zastoupení. Kliknete na "zprocesovat nabídku" a otevře se vám samostatná stránka.

Při schvalování v zastoupení je nutné zadat poznámku (důvod, proč se schvaluje v zastoupení (např.: "Schvaluji v zastoupení - Jirka má dovolenou.").

 

Pokud se po schválení, ať už manažerem nebo v zastoupení, vrátíte na kartu kandidáta, uvidíte úspěšně schválenou pracovní nabídku, kterou už můžete poslat i kandidátovi.

Pokud s uchazečem komunikujete například telefonicky a sdělí vám, že se mu nabídka líbí a příjímá ji, tak ji za kandidáta můžete přijmout kliknutím na "Přijmout nabídku za uchazeče".

Přijetím nabídky uchazečem je proces formálně ukončený. Pokud jste zaslali nabídku kandidátovi, tak se vám PDF objeví v rámci příloh.

Editace nabídek

V případě, že manažer nabídku neschválí nebo ji kandidát nepřijme, můžete znění nabídky upravit. V editaci kliknutím na tlačítko "stornovat nabídku" máte možnost nabídku stornovat a připravit další verzi. Vytvoření další verze nabídky bude probíhat na stejném principu, jako je samotné vytvoření nabídky, které je popsáno výše v tomto článku.

2. Nastavení šablon pro pracovní nabídky

Šablony si nastavíte ve firemním nastavení v menu "Šablony pracovních nabídek". Ve výběru šablon si můžete vytvořit novou šablonu nebo upravit existující šablonu.

V rámci šablon si můžete nastavit název šablony, změnit barevné schéma, logo nebo obrázek, který chcete v hlavičce pracovní nabídky používat. Nadefinujete si také benefity nebo dodatečné sekce v dolní části dokumentu, kde můžete kandidátovi poslat další informace.

Důvodem pro vytvoření dodatečných šablon je tedy typicky:

  • Jiný jazyk nabídky
  • Jiná sada benefitů pro různé typy pozic
  • Jiné dodatečné informace pro různé typy pozic nebo úvazků
  • Jiný branding (v případě skupiny firem)

Zde je ukázka toho, jak se nastavení šablony promítne do samotného PDF.

 

💡 Velikost loga pro nabídku je ideálně 491 x 322 px

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.