Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty

Nastavení ATS podporuje jedno hlavní logo firmy / skupiny a tak, pokud v rámci jedné licence spravujete více firem (např. v rámci skupiny, nebo více mezinárodních entit apod.) chcete řešit, jak posílat emaily pod příslušnou entitou, kam hledaná pozice nebo uchazeč spadá. 

Níže zmíněné kroky můžete kombinovat s jednotným logem skupiny, které se zobrazuje vlevo nahoře nad tělem emailu, případně odebráním firemního loga a používáním jen loga, které přidát podle návodu níže. V tom případě se vám v emailech bude zobrazovat logo ATS Recruitis.

1. Přidání loga firmy přímo do Emailové šablony 

Začnete tím, že z přehledu kliknete na nastavení a "Emailové šablony" (odkaz) a v konkrétní šabloně postupně vyplníte všechny potřebné údaje.

 

Do textu zprávy lze přidat proměnnou "Podpis" (%PODPIS%), což vám zaručí, že šablonu mohou používat i kolegové bez nutnosti tvořit si vlastní šablony s vlastním podpisem. Podpis můžete vytvořit nebo změnit stisknutím tlačítka "Editovat svůj podpis" vpravo nahoře.

Za podpis vložíte odkaz na požadované logo stisknutím tlačítka s ikonou obrázku, který je umístěn v horní části textového editoru. Hotovou šablonu už jen stačí uložit stisknutím tlačítka "Uložit šablonu".

Tím Vám vznikne šablona pro firmu "A" a anlogycky (klidně i editací šablony), můžete vytvořit stejnou šablonu pro firmu "B" s jejím logem atd.

2. Přidání loga firmy při odesílání zpráv 

Pokud emailové logo chcetě změnit jen na ad-hoc bázi, můžete tak učinit v dialogu při odesílání zprávy. Zde platí stejný postup jako u přídání loga do emailové šablony. Musíte stisknout tlačítko s ikonou obrázku a poté vložit URL obrázku.

3. Náhled na email

Než konkrétnímu kandidátovi zašlete email, je však dobré si zkontrolovat náhled zprávy, zda jsou všechny informace a formát obrázku s logem správně. 

Náhled zprávy si zobrazíte kliknutím na avatar daného příjemce v horní části dialogu. Pokud zasíláte email více příjemcům, můžete si je zobrazit postupně klidknutím na avatar každého z nich. 

💡 Doporučujeme email zaslat nejprve sobě (vytvořit si testovacího kandidáta s vlastní adresou), abyste věděli, jak celý tento proces funguje. 

💡 V rámci dialogu odesílání emailu si můžete postupně aplikovat více šablon a zkontrolovat obsah a logo pro různé firmy.

Náhledy
Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.