Micro-pooly v databázi uchazečů

K čemu micro-pooly slouží?

Hlavním účelem tzv. micro-poolů je možnost automaticky sdílet kandidáty, kteří odpovídají svým profilem na základě štítků s uživateli, kterým bych je jinak musel sdílet ručně (typicky s hiring manažery).

Typické use casy, které tato funkcionalita řeší:

💡  Use case 1: Chci automaticky sdílet kandidáty, kteří se přihlásí bez pozice

Pokud se kandidát přihlásí přes tzv. sběrný formulář (tj. formulář bez konkrétní pozice) například z kariérních stránek, kde si kandidát sám přiřadí štítek například preferované lokality, mohu potom příslušným hiring manažerům odpovědným za daný region nebo pobočku přiřadit micro-pool s tímto štítkem a oni pak uchazeče uvidí ve svém micro-poolu a budou o jeho vzniku v databázi informováni. 

💡 Use case 2: Chci automaticky sdílet kandidáty s určitým skillem v rámci relevantních týmů

Pokud se přihlásí kandidát a má určitý skill (např. určitý programovací jazyk) mohu ho chtít nabídnout do týmů, které daný programovací jazyk potřebují, aby se na něho podívali a případně si ho vybrali do svého náboru

💡 Use case 3: Chci určité kandidáty předat kolegům k vykonání určité akce

Pomocí štítků typu “navolat” nebo “připravit smlouvu” mohu daného kandidáta předat na zpracování do jiného týmu ke konkrétní akci.

 

Jak micro-pooly fungují?

Zobrazení

Sledované štítky, neboli micro-pooly se Vám pak v databázi talentů objevují jako pomyslné podadresáře. Micro-pool se chová jako filtr, takže ho lze samozřejmě kombinovat se všemi ostatními možnostmi filtrování v databázi, jako jsou parametry v levém sloupci, full-text atd.

Způsob sdílení

Pokud je kandidát nasdílen hiring manažerovi pomocí štítku, nejde o stejný typ sdílení, jako v případě nasdílení odpovědi kandidáta.

Pokud nasdílíte odpověď kandidáta pomocí existující funkce “Nasdílet kolegovi”, případně sdílíte celou pozici, kde je daný kandidát přihlášen, vzniká příjemci vlastnictví kandidáta.

Pokud sdílíte pomocí štítků, nezískáváte tím vlastnictví kandidáta, ale pouze získáváte pouze právo vidět ho v rámci databáze uchazečů a nezískáváte žádné právo na pozice, kde je přihlášený.

Jak se to tedy konkrétně projevuje v databází talentů?

 • V pohledu "Kandidáti"
  • nevidíte přehled pozic, kde je přihlášený ("zobáček" nalevo od fotky)
  • vidíte přílohy ze všech pozic
 • V pohledu "Kandidáti na pozicích"
  • nevidíte nic (protože nezískáváte žádná práva na pozice)
 • Na kartě kandidáta
  • vidíte přílohy ze všech pozic
  • vidíte seznam pozic, kde je kandidát přihlášen, ale nemůžete se na ně prokliknout
  • karta se chová, jako kdyby uchazeč neodpověděl na žádnou pozici

Notifikace

O tom, že přibyl nový kandidát se štítkem, který sledujete se dozvíte díky novému typu notifikace - tu si podobně, jako ostatní notifikace můžete v centru notifikací (odkaz) zapnout nebo vypnout pro kanály email, mobilní notifikace a případně i Slack, pokud ho máte s ATS Recruitis integrovaný.

V rámci “zvonečku” se notifikace objeví vždy, stejně jako u ostatního typu notifikací.

Na obrázku níže je ukázána nová notifikace a příklad zpráv:

 

Jak sledování štítků nastavit?

Sledování štítků pro sebe a jednotlivé kolegy nastavují administrátoři v rámci nastavení uživatelů:

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.