Kopírování a přesouvání kandidáta

Princip fungování

 • Akce Zkopírovat uchazeče na jinou pozici
  • Vytváří kopii kandidátovi aplikace na konkrétní pozici.
  • Můžete proto z jedné odpovědi vytvořit najednou více kopií na více pozic.
  • Primárním účelem této funkce je přiřazování kandidátů na aktuální pozice z databáze uchazečů, ať už jde o kandidáty, kteří vznikli bez pozice sourcingem, případně "recyklací" kandidátů z talentpoolu, kteří odpovídali na historické pozice.
 • Akce Přesunout uchazeče na jinou pozici
  • Smaže uchazečovu odpověď z dané pozice a přesune ji na pozici jinou.
  • Jejím primárním účelem jsou situace, kdy uchazeč omylem odpoví, nebo je omylem přiřazen recruitérem, na pozici, která neodpovídá jeho profilu, ale máte jinou pozici, kam se hodí.

Video tutoriál ukazuje scénáře jejich použití v praxi:

Kopírování kandidáta a GDPR

V tutoriálu jste viděli, že kopírování kandidáta můžete provést buď "s emailem" nebo "bez emailu". V obou případech vznikne aplikace kandidáta na danou pozici, ale ve scénáři "s emailem" je nepotvrzená z pohledu souhlasu se zpracováním osobních údajů pro danou pozici. S kandidátem se na pozici nedá pracovat, dokud potvrzení neporběhne - a to buď z jeho strany nebo ze strany recruitéra.

Volba způsobu kopírování má souvislost se získáváním souhlasu pro zpracování osobních údajů na danou pozici. 

Bez emailu

Pokud vyberete možnost "bez emailu", pak souhlas potvrzuje ručně recruitér a toto je zapsáno do historie akcí:

S emailem

Pokud vyberete možnost "s emailem", pak souhlas potvrzuje přímo kandidát. 

 • Kandidátovi nejprve pošlete email z kategoire " Recyklace uchazečů - Akce “Zkopírování uchazeče na jinou pozici"
 • Poté kandidátovi přijde vtybraná šablona s tlačítky na potvrzení nebo odmítnutí souhlasu
 • Podle volby tlačítka se uchazeči objeví landing page s potřebnými informacemi
  • V případě souhlasu je to jen potvrzovací stránka
  • V případě nesouhlasu má uchazeč ještě možnost své rozhodnutí změnit
 • Alternativně může i v tomto případě recruitér potvrdit souhlas za uchazeče pomocí ikony "palce nahoru"

Pokud dojde k odmítnutí vidíte tuto informaci jak v detailu kandidáta, tak v detailu pozice:

Vlastní GDPR souhlas vypadá takto:

 • Po nakopírování na pozici se vytvoří příslušný souhlas se zpracováním údajů pro danou pozici
 • Pokud uchazeč (nebo recruitér manuálně) souhlas zamítne, projeví se to jak v tabulce souhlasů, tak v historii akcí

💡 Pokud je kandidát kopírován na pozici, souhlas se zpracováním osobních údajů pro danou pozici se vytvoří okamžitě, tzn. v moment, kdy kandidát byl na pozici přiřazen, i když souhlas ještě není potvrzen (ať už kandidátem nebo recruitérem). Kandidát pak souhlas potvrdí s touto platností. Důvodem je, aby nevznikla mezera v přiřazení kandidáta na pozici a platností souhlasu. 

Kopírování kandidáta a zdroj

Pokud kopírujete kandidáta z pozice na pozici můžete při kopírování zachovat jeho zdroj z aktuální pozice.

V opačném případě, nebo v případě, že kopírujete kandidáta vloženého pouze do databáze na jeho první pozici, se zdroj kopírovaného kandidáta vytvoří jako obecná hodonta pro tuto situaci, tedy: "Recyklace: Z databáze".

Kopírování kandidáta a přílohy

V rámci dialogu kopírování kandidáta máte možnost na novou pozici rovnou zkopírovat i některé z příloh u uchazeče.

Konkrétně jde o:

 • Přílohy u aktuální pozice
 • Přílohy u kandidáta jako takového, tedy nepřiřazené k žádné pozici

Na obrázku níže vidíte přiklad kandidáta, který má přílohu u aktuální pozice, přílohu u jiné pozice a přílohu nepřiřazenou k pozici. V rámci dialogu kopírování z pozice "Testovaci pozice: Obchodni zástupce" se tedy nabízí příloha z této pozice a také příloha nepřiřazená k žádné pozici.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.