Flow náboru a spojení se šablonami emailů

Když definujete proces náboru, očekáváte, že tím také co nejvíce zautomatizujete komunikaci směrem ke kandidátům, především tu emailovou. Neboli, když posunete kandidáta v procesu náboru, jaké emailové šablony se mají nabídnout, aby odpovídali dané fázi procesu náboru? 

Důležitost akcí definovaných pro flow náboru

Každému kroku v procesu náboru můžete přiřadit jednu z předdefinovaných "akcí" a v emailových šablonách jsou, kromě jiných, definovány sekce odpovídající právě akcím tak, aby volba akce jasně určovala množinu šablon, kterou můžete použít. Pochopení této vazby je důležité proto, abyste definovali správně akce pro jednotlivé fáze proces náboru a definovali emailové šablony ve správných kategoriích. 

Pokud chcete, aby v dané fázi nebyla odesílána žádná komunikace kandidátovi, můžete vybrat tzv."prázdnou akci".

Tento obrázek znázorňuje toto propojení vizuálně:

Flow náboru a šablony emailů

Vazba je tedy následující:

  • Každý stav ve flow náboru má přiřazenu nějakou akci.
  • Tato akce se vybírá při editaci stavu ve flow náboru.
  • Na základě akce se po posunutí kandidáta do daného stavu vyvolá seznam emailových šablon z dané kategorie

 

Obecné šablony

Seznam emailových šablon obsahuje i kategorie. které nesouvisí s flow náboru, tedy takových, které systém nenabízí při změnách stavu ve flow. Jejich názvy jsou vždy jasně určující, kde se používají (např. Zaslání pracovní nabídky apod.).

Ale první kategorií na seznamu je kategorie "Obecné šablony", kde účel není na první pohled zřejmý. Tyto šablony jsou použity ve všech ostatních případech, primárně v situacích, kdy kandidátovi prostě posíláte email - buď kliknutím na jeho emailovou adresu, nebo kliknutím na akci zaslat zprávu.

V tutoriálu níže vám pak prakticky ukazujeme, jak jsou flow náboru a šablony propojeny, což vám pomůže při rozhodování jak při definici flow náboru, tak při tvorbě emailových šablon. 

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Smazaní a zablokovaní uživatelé Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.