Dynamické načítání filtračních položek přes API

Filtrační položky obecně slouží pro klasifikaci pozic jak v rámci samotného ATS Recruitis, tak pro přenos dat v rámci  API - typicky pro potřeby filtrace pozic na kariérních stránkách. 

Doposud bylo vždy nutné jednotlivé filtrační položky zadávat ručně v nastavení ATS Recruitis, tedy zadat všechny hodnoty, kterých daná kategorie může nabývat. 

Nově přidaná možnost načítání filtračních položek přes API umožňuje, aby se definovala pouze kategorie a URL adresa end-pointu, kde lze seznam hodnot dané filtrační položky dynamicky načítat. 

V nastavení je to konkrétně takto:

  • Vyberete, že chcete vytvářet dynamickou filtrační položku
  • Název = název kategorie filtračních položek, který vytváříte (např. Pobočky)
  • URL = adresa endpointu, odkud se přes API bude stahovat dynamický seznam hodnot (např. https://app.recruitis.cz/offices-json)
  • Klíč = název klíče z datového souboru na endpointu, kde je uložena hodnota popisu položky do číselníku (např. office.name)

Použité hodnoty

Po vytvoření dynamické skupiny filtračních položek je tato skupina prázdná. Konkrétní hodnoty se do seznamu v nastavení přidávají až po jejich konkrétním použití v rámci pozic - viz obrázek níže.

V rámci editoru poizce a nastavení pozice se při výběru dané filtrační položky její hodnoty dynamicky načtou přes API a objeví se vám tak vždy aktuální seznam hodnot.

Chování

Ostatní chování dynamických filtračních položek je shodné s těmi statickými:

  • Kategorii lze nastavit jako povinnou nebo nepovinnou
  • U kategorie lze nastavit zda je možné vybrat více hodnot nebo pouze jednu

Shodné je také vizuální chování - dynamickou a statickou filtrační položku po jejím nastavení při běžném používání u pozic již nijak nerozlišíte. Liší se pouze to, odkud se načítají hodnoty pro výběr - zda ze statického senamu zadaného přímo v ATS Recruitis nebo dynamicky přes API z definovaného endpointu.

Editace a mazání

V případě dynamických filtračních položek není možné jednotlivé hodnoty přejmenovávat, ale položky lze pouze mazat. U dynamické kategorie lze měnit nastavení.

💡 Pozor, smazáním poslední položky dojde také ke smazání celé kategorie a tím pádem i jejího nastavení.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.