Důvěrná pracovní pozice

Důvěrná pozice slouží ke "skrytí" pozice před kolegy, kteří za normálních okolností díky svým právům (administrátor nebo hlavní personalista) vidí všechny pozice a uchazeče v systému. Většinou je této funkcionality třeba pokud jde o citlivý nábor v rámci týmu, pro "C-level pozice apod.

1. Vytvoření důvěrné pracovní pozice

V rámci editoru pozice ve druhém kroce "Dodtečné údaje"  naleznete tlačítko "označit jako důvěrnou". Pokud toto při vytváření, nebo později při editaci pozice zapnete, pozice se stane důvěrnou.

💡Obecný tutoriál na vytvoření inzerátu naleznete zde

Když nahlédnete do přehledu pozic, uvidíte vytvořenou pozici se symbolem "škrabošky", který označuje pozici jako důvěrnou. Váš kolega s právy administrátor nebo hlavní personalista, ale takovovu pozici ve výpisu neuvidí.

2 Kandidáti na důvěrných pozicích

"Důvěrnost" se netýká jen pozice, ale pochopitelně také kandidátů na takových pozicích, resp. jejich odpovědí na danou pozici. Na obrázku níže vidíte příklad, kdy máme v systému uchazeče, který se přihlásil na 4 pozice, z nichž jedna je důvěrná. Vlevo je pohled personalisty, který má přístup k důvěrné pozici - vidí 4 pozice pod tímto kandidátem. Vpravo je pohled kolegy, který nemá přístup k důvěrné pozici - vidí kandidáta, ale u něj jen odpovědi na 3 pozice, ta důvěrná chybí.

3 Zpřístupnění důvěrné pozice kolegům

Pokud pro nábor na důvěrnou pozici potřebujete spolupracovat s kolegou, můžete mu pozici nasdílet, jako jakoukoliv jinou pozici v systému. Tím kolega získá přístup i k důvěrné pozici a kandidátům na ní. Takovým kolegou může být i administrátor nebo hlavní personalista (kterým normálně není nutné pozice sdílet, protože je vidí z titulu své role), stejně jako liniový manažer, kterému běžně sdílíte pozice, které nejsou důvěrné. 

 

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.