Automatická odpověď

Jak automatickou odpověď zapnout?

Automatická odpověď se zapne v rámci firemního nastavení (odkaz) pomocí přepínače ukázaného na obrázku níže.

Jak nastavit emailovou šablonu automatické odpovědi?

Poté, co si službu "Automatická odpověď" zapnete, objeví se vám v rámci nastavení emailových šablon (odkaz) nová katetorie "Automatické odpověď při nové reakci" (v seznamu šablon zcela dole).

Pro automatické odpovědi platí několik omezení na rozdíl od ostatních šablon:

 • Lze mít pouze jednu variantu odpovědi pro jeden jazyk inzerátu (tedy např. jednu šablonu pro české inzeráty a jednu šablonu pro slovenské inzeráty - jazyk se vybírá podle hodnoty pole "Jazyk inzerátu" nastaveném u konkrétní pozice)
 • Nelze použít všechny proměnné, ale pouze omezenou sadu (ne všechny proměnné jsou známy v momentě vytvoření odpovědi)

Chodí automatická odpověď všem novým uchazečům?

Automatická odpověď se odesílá pouze v situaci, kdy byla odpověď kandidáta vložena přes kanál napojený přímo a automatizovaně na ATS Recruitis. Mezi tyto kanály patří:

 • Pracovní portály
  • Pomocí odpovědních formulářů (např. profesia), API volání z protálu (např. JenPráce) nebo externí synchronizaci (např.  Teamio) 
 • Propojené kariérní stránky
  • Odpověď vložená přes API, přes iFrame nebo embedovaný odpovědní formulář

 

Tedy, automatická odpověď se neodesílá, pokud uchazeče vložil "ručně" recruitér. Mezi takové kanály patří:

 • Funkce ručního vložení kandidáta přímo u konkrétní pracovní pozice v  ATS Recruitis
 • Plug-in pro prohlížeč Google Chrome
  • Při vložení jak ze sítě LinkedIn, tak z Teamia a dalších podporovaných platforem
 • Agenturní portál

 

💡 Pokud recruitér vloží uchazeče pomocí odpovědního formuláře, bude automatické odpověď vytvořena a zaslána kandidátovi.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.