Analytika - Report žádanek

Účel

Účelem tohoto reportu je zobrazit, jak se v náboru daří plnit požadavky na nábor zadaných v rámci žádostí o otevření pozice (tzv. žádanek). Požadavky jsou zaznamenány ve formě FTE (neboli "Full-Time Equivalent”, což je standardní způsob pro vyjádření pracovního úvazku) 

Princip výpisu hodnot

Z účelu popsaného výše vyplývá i princip výpisu - jednotkou pro výpis řádku není žádanka, ale právě 1 FTE (případně méně). Tedy, např. pokud v rámci žádanky hledáte 3 FTE, na úvod se žádanka vypíše se 3 řádky bez přijatých kandidátů.

 • Pokud přijmete 1 kandidáta na celý úvazek (tj. 1 FTE), jeden řádek se vyplní informacemi o kandidátovi, další dva zůstanou prázdné
 • Pokud přijmete jednoho kandidáta na půl úvazku (tj. 0,5 FTE) vyplní se jeden řádek hodnotou 0,5 FTE, ale dále budou prázdné 3 - dva s hodnotou 1 FTE a jeden s hodnotou 0,5 FTE, tak aby stále zůstalo ve hře 2,5 FTE, které zbývá obsadit

Pro čtení reportu lze tento princip využít k těmto rychlým závěrům:

 • Pokud sečtete hodnoty FTE v celém výpisu, budou se rovnat počtu FTE, která v daných žádankách hledáte
 • Prázdné řádky v pravé části reportu (v části přijatých kandidátů) značí neobsazené FTE na vypsaných žádankách 

Filtrace

Filtrace je velice jednoduchá a obsahuje pouze:

 • status
  • otevřená
   • otevřená žádanka a vypisují se pouze neobsazená FTE pod danou žádankou
  • zavřená
   • opak otevřených - neboli ukazuj pouze zavřené žádanky, případně řádky s obsazenými FTE z otevřených žádanek
  • lze vybrat i kombinaci. pak se ukazují všechny žádanky a všechny FTE
 • časový rozsah
  • toto pole se objeví pouze, pokud není vybrána filtrace "otevřená"
  • žádanka se v reportu objeví, pokud byla v daném časovém rozsahu vytvořena
  • u otevřench se filtrují všechny aktivně otevřené bez ohledu na datum vytvoření

Ve výchozím nastavení, tj. při přepnutí na report se zobrazují aktuálně otevřené žádanky.

Popis jednotlivých hodnot reportu

A. ID

 • ID žádanky v ATS Recruitis 

B. REQUEST NAME

 • Jméno žádanky v ATS Recruitis 

C. POSITION ID

 • ID pozice přiřazené k dané žádance

D. POSITION NAME

 • Jméno pozice, jak je zadaná v ATS Recruitis 
 • Pokud je pod žádankou více pozic, vypisuje se hodnot "více pozic"

E. REQUEST OPEN

 • Informace o tom, zda je žádanka ve stavu otevřená

F. POSITION OPEN

 • Informace o tom, zda je pozice ve stavu otevřená

G. DIVISION

 • Custom implementace načítání organizační struktury

H. SECTION

 • Custom implementace načítání organizační struktury

I. HIRING MANAGER

 • Jména osob, komu byla pozice sdílena a má práva manažera nebo nižší

J. HIRING PERSON

 • Jméno schvalovatele uvedeného v žádance

K. RECRUITER

 • Osoba, která převzala žádanku nebo je autorem pozice vycházející z žádanky

L. RECRUITER 2

 • Vyplněno v případě, pokud by pozice byla sdílena více lidmi s právy personalista a vyšší (tj. ne manažeři)

M. HRBP

 • Custom implementace načítání organizační struktury

N. FTE

 • Počet hledaných FTE (na jednom řádku je vždy maximálně 1 FTE)

O. CZ/SK

 • Custom implementace - příznak publikace na kariérním webu

P. PLACES OF ADVERTISEMENT

 • Přehled publikačních kanálů, kde jsou pozice z žádanky momentálně publikované v rámci ATS Recruitis 

Q. REASON FOR SEARCH

 • Důvod otevření pozice, jak je zadáno v editoru pozice v ATS Recruitis 

R. SEARCH

 • Číselník "Interní" nebo "Externí" (podle publikačních kanálů - "intranet" přidává interní část)

S. REQUEST FOR SEARCH

 • Datum založení žádanky

T. STARTING DATE OF SELECTION

 • Datum otevření pozice vytvořené z žádanky

U. SELECTION STATUS

 • Custom číselník ("Canceled" - zavřeno bez přijatého; "In progress" - otevřená žádanka; "Closed" - Přijatý kandidát, zavřená žádanka; "On hold" - otevřená žádanka a uzavřená pozice při nesplnění počtu hledaných FTE)

V. OFFER ACCEPTANCE

 • Datum přijetí nabídky (tj. nabídky poslané přes offer management ATS Recruitis)

W. NAME OF SELECTED CANDIDATE

 • Jméno přijatého kandidáta (klikatelný odkaz na kartu kandidáta)

X. MALE/FEMALE

 • Příznak "Pohlaví" z karty kandidáta

Y. TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT

 • Custom implementace - typ pracovního poměru z dat pro onboardingový formulář ("Zaměstnanec", "Dohodář"," Agenturní zaměstnanci" atd.)

Z. INTERNAL/EXTERNAL CANDIDATE

 • Příznak, zda jde o interního kandidáta (vychází z funkcionality "Interní nábor" v rámci ATS Recruitis)

AA. START DATE

 • Custom implementace - datum nástupu z dat pro onboardingový formulář

AB. CANDIDATE SOURCE

 • Zdroj odpovědi přijatého kandidáta

AC. TIME TO FILL

 • Vypočítaná hodnota - čas od vypsání pozice po přijetí kandidáta

AD. TIME TO ACCEPTANCE

 • Vypočítaná hodnota - čas to vypsání žádanky po přijetí nabídky kandidátem

 

💡 Pole označená jako "Custom" nejsou dostupná všem zákazníkům.

💡 Funkce analytiky je standardně dostupná v Enterprise licenci a vyšších.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.