Analytika - Report konverze

Účel

Účelem tohoto reportu je zobrazit konverzní poměry mezi jednotlivými stavy v konkrétním procesu náboru, neboli flow náboru.

Princip výpisu hodnot

Report vypisuje historii pohybu skupiny kandidátů vytvořených v daném období, resp. jejich aplikací na konkrétní pozice v rámci jednoho konkrétního flow náboru. Report má formu grafu typu "funnel", tedy základem je 100% nových kandidátů, kteří se dále v procesu pohybují do dalších stavů a jsou buď stále aktivní nebo zamítnutí. 

Report nám tedy identifikuje, které stavy mají silný nebo naopak slabý konverzní poměr (např. tedy má krok, kterým úspěšně projde 99% kandidátů smysl?) a také nám ukazuje, kde je momentálně nejvíce kanddiátů (tj. kde je potřeba "zabrat") a k tomu doplňující informaci, kde kandidáti z procesu odpadávají, neboli, kde jsou zmítnutí.

Vzhledem k tomuto principu lze v jednom momentě zobrazovat pouze hodnoty z jednoho flow náboru.

Grafické znázornění má tyto pohledy:

 • Konverzní poměry (vůči 100% nových kandidátů na vstupu)
 • Aktuální počty kandidátů v jednotlivých stavech daného flow náboru
 • Počty kandidátů zamítnutých v jednotlivých stavech daného flow náboru

V tabulce pod grafy mohu sledovat toto:

 • Absolutní počet kandidátů, kteří prošli jednotlivými stavy
 • Konverzní poměry mezi jednotlivými stavy
 • Konverzní poměry vzhledem k základu 100% nových kandidátů (neboli to, co zobrazuje graf výše)
 • Aktuální počet aktivních kandidátů v jednotlivých stavech
 • Počet zamítnutých kandidátů v jednotlivých stavech 
 • Podíl aktivních vs. zamítnutých v jednotlivých stavech

💡 Vypovídací schopnost reportu a závěry, které z něho můžeme vyvodit úzce souvisí s nastavením flow náboru a také s pečlivostí a systematičností prováděných změn stavů.

Filtrace

Uchazeče jejichž akce se v reportu zobrazí můžeme filtrovat podle následujících hodnot a jejich kombinací:

 • Datum
  • filtruje posuvy ve flow, které se staly s kandidáty vzniklými ve filtrovaném období
  • výchozí nastavení datumu se zobrazuje ode dneška měsíc zpátky, po rozkliknutí se zobrazí kalendářní prvek pro další výběr
 • Flow náboru
  • filtruje pouze akce s kandidáty zpracovávanými podle vybraných flow náboru
  • vždy je vybrána právě jedna hodnota
 • Stavy ve flow
  • tento filtr říká, které stavy se pro výpočet konverze mají zobrazovat - pokud je prázdný, zobrazuje se vše
  • pokud vyberete pouze určité stavy, report se přepočítá pro konverzi mezi právě těmito vybranými stavy (tj. pro stavy, které spolu jinak nesousedí)
  • toto se hodí např. pokud máte stavy ve flow, které nepoužíváte systematicky, nebo nejsou tak říkajíc povinné - pak se vám hodí je vynechat a nezkreslovat si konverzní poměr mezi stavy, na kterých záleží
 • Pozice
  • filtruje akce s kandidáty přihlášenými na vybraných pozicích dle názvu pozice nebo jeho části
  • tento filtr má narozdíl od ostatních možnost vybrat více hodnot najednou, pokud filtruje podle určitého řetězce znaků v názvu pozice a chcete pak vybrat všechny pozice s tímto řetězcem znaků
  • můžete tedy vyfiltrovat např. všechny pozice, které mají "part-time" nebo "java" v názvu
 • Filtrační položky
  • tento filtr vybírá skupinu pozic sdruženou pod danou filtrační položku nebo více položek
  • v závislosti na nastavení vašich konkrétních filtračních položek můžete pak jednoduše filtrovat podle skupin pozic, např. dle pobočky, úvazku, technologie, manažera, zákazníka apod. 
 • Pobočka
  • filtruje pouze pozice, které mají k sobě přiřazenou danou pobočku
  • lze vybrat více hodnot
 • Vlastník pozice
  • filtruje pouze pozice vytvořené daným uživatelem, resp. s daným autorem
  • lze vybrat více hodnot
 • Zdroje
  • filtruje pouze kandidáty z daného zdroje nebo zdrojů
  • lze vybrat více položek
 • Štítek
  • filtruje pouze kandidáty s daným štítkem nebo štítky
  • lze vybrat více položek

💡 Rozdíl oproti reportu kandidátů je v tom, že v kandidátském reportu se počítají všechny akce vykonané v daném období (tedy i akce s kandidáty vzniklými v minulosti), zatímco ve "funnelu" se ukazují pouze akce s kandidáty vzniklými ve filtrovaném období.

 

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.