Rezervační linky - dostupnost

V rámci nastavení rezervačních odkazů pro plánování schůzek uchazeči (odkaz) máte kromě nastavení samotných linků také možnost vidět indikátor dostupnosti daného linku, respektivě časových termínů daného linku. V popisu níže se dozvíte, co který indikátor znamená.

💡 Více o plánování schůzek uchazeči přímo ve vašem kalendáři se dozvíte v tomto článku: Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři

Rozpojení

Rezervační linky jsou vždy spojeny s alespoň jedním kalendářem. Může se stát (např. z důvodu bezpečnosti na straně poskytovatele kalendáře), že se kalendář rozpojí a není už tedy možné si volné termíny rezervovat. 

Tuto situaci indikuje ikona "!", jak je ukázáno na obrázku níže. 

Pro opětovné připojení je potřeba kalendář propojit v nastavení kalendáře (odkaz) stejně, jako jste tak učinili při jeho prvním propojení. Pak ikona "!" u rezervačního odkazu zmizí a můžete ho dále používat, jako kdyby k rozpojení nedošlo. 

Žádné volné termíny

Dostupnost časových termínů rezervačních linků se měni v čase a závisí jak na úvodním nastavení, počtu vybraných termínů uchazeči a také na událostech v propojeném kalendáři, může se přirozeně stát, že volné termínů tak říkajíc "dojdou". Pokud by se takový odkaz poslal uchazeči, neměl by si z čeho vybrat. 

Tuto situaci indikuje ikona "⌀", jak je ukázáno na obrázku níže. 

Pokud toto u nějakého rezervačního linku nastane, je třeba prověřit:

  • nastavení samotného odkazu, typicky:
    • v případě použití volby "Konkrétní termíny" nejsou už žádné dostupné
    • v případě plovoucích termínů vypršela doba definovaná v sekci "Nastavení časové nabídky schůzky"
  • obsah propojeného kalendáře, typicky:
    • přibyly např. celodenní události s dostupností "busy", které volné termíny blokují
    • nejsou volné časové mezery dostatečné dlouhé pro délku trvání schůzky definované v rezervačním linku (typicky u schůzek s dlouhým trváním > 120 minut) 

💡 K oběma typům problémů zmíněných výše poslá systém notifikaci (emailem i do "zvoneču" v menu ATS Recruitis)

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.