Checklisty

V přehledu na kartě kandidáta přibyla nová funkce zaznamenávání úkolů jednotlivých fází flow náboru. S touto novou funkcí budete mít kompletní přehled a kontrolu nad úkoly v rámci jednotlivých fází, případně můžete i zjednodušit flow náboru, pokud takové úkoly není nutné trackovat jako samostatné stavy flow v reportu a/nebo SLA a stačí je mít jen jako sub-tasky jedné fáze flow.

Jak checklisty fungují?

Základními mechanismy checklistů jsou tyto:

 • Checklist zaznamenává, kdy a ve které fázi byl daný úkol splněn a kdo ho splnil. Zaznamenání akce se provádí kliknutím myší do kolečka vlevo.
 • Každá fáze procesu náboru může a nemusí mít svůj vlastní checklist, tedy mohou být fáze bez vlastního checklistu.
 • Jak se pohybujete procesem náboru, checklisty se kumulují - neboli úkoly z předchozí fáze se zobrazují i v následujícím flow a přibývají k nim nové checklisty z toho daného aktuálního flow.

Každá položka checklistu může nabývat několika stavů:

 • Pokud úkol čeká na splnění v dané fázi flow, je označen modře.
 • Pokud úkol nebyl splněn ve fázích, pro které byl definovaný, zobrazí se jako "červený". Stále jej můžete splnit, ale červená barva nese informaci o tom, že byl splněn až po termínu.
 • Včas splněný úkol naopak zašedne a označí "fajfkou".
 • Je také možné v kolečku daného tasku kliknout 2x a označit úkol jako nesplněný (označí se "křížkem").

 

checklist v přehledu

Nastavení checklistů

Nastavení vlastního checklistu můžete provést v sekci Nastavení | Checklist

Checklist nastavení

V rámci nastavení si můžete definovat několik sad checklistů. V každé sadě můžete přidávat jednotlivé položky (úkoly) a ty přiřazovat k jednotlivým fázím náboru, kde se mají vyplnit.

Volba flow:

 • Výběrem flow fázi označíte fáze flow, kde se má daný úkol vyplnit. Od dané fáze se bude úkol zobrazovat. Za vybranými fázemi náboru bude úkol označen černěně, pokud nebude splněn.
 • Jedna položka může být přiřazena ke více fázím náboru a to buď v jednom flow náboru nebo i ve více flow náboru.
 • Pokud vyberete více kroků v jednom flow náboru, znamená to, že úkol má být splněn v těchto fázích
 • neboli, pokud vyberete první a třetí krok daného flow, úkol má být splněn v prvním nebo třetím kroce, ve druhém kroce a od čtvrtého kroku dále bude označen jako nesplněný, pokud ke splnění nedojde.
 • Sady checklistů i jednotlivé položky checklistů se mohou vzájemně "překrývat", neboli obsahovat stejné fáze ze stejných flow náboru. 

Popisky:

 • "Popisek pro recruitera" určuje, jaký úkol má daný recruiter vykonat - tuto informaci vidí u checklistu na kartě kandidáta.
 • "Popisek pro kandidáta" slouží k informování o fázi, ve které se kandidát nachází přímo pro uchazeče. (Tato funkce se bude teprve vyvíjet a bude se zobrazovat na stránkách, které budete moci sdílet s uchazeči, podobně jako je dnes možné externě sdílet kartu kandidáta např. s agenturou, nebo kolegy, kteří nemají účty v ATS Recruitis.)

Checlisty i jejich položky můžete editovat a mazat, případně měnit pořadí položek pomocí šipek vpravo.

nastavení checklistu

💡 Co je dobré vědět

 • Pokud jeden úkol označíte (nebo i odznačíte) opakovaně, zaznamená se vždy poslední změna
 • Pokud pro jeden stav náboru definujete více checklistů, výsledkem bude jejich kombinace na kartě kandidáta
 • Plnění úkolů v checklistu není zahrnuto v reportingu a SLA, momentálně slouží checklist pouze pro evidenci

 

Funkce checklistů jsou dostupné pouze v rámci Premium a Enterprise licencí. Pro aktivaci se prosím obratťe na podpora@recruitis.io

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Smazaní a zablokovaní uživatelé Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.