Výpočet reakční doby mezi jednotlivými stavy flow náboru

Postup pro výpočet reakční doby

Data pro tento výpočet naleznete v rámci menu Výběry | Reproty (odkaz)

Postup je následující:

 • z výběru reportů zvolíme záložku "timeline"
 • nadefinujeme si časové období, za které chceme report získat
 • vygenerujeme excelovský dokument a ten si otevřeme

💡Sešit "timeline" obsahuje záznam událostí, které v systému proběhly za dané období. Dává vám tedy údaje, potřebné pro výpočty typu: kolik proběhlo pohovorů, kolik kandidátů bylo přijato, kolik poznámek bylo vytvořeno aj.

 

Filtrace záložky Timeline

Práce s excelovským dokumentem

1. Ve sloupci "ActionName"(akce, která byla vykonána) vyfiltrujeme následující:

  • "answer_add" - přidání kandidáta na pozici (kandidát se přihlásil)
  • "answer_copy" - kopie odpovědi (recruitér nakopíroval uchazeče na jinou pozici)
  • "answer_move" - přesunutí odpovědi (recruitér přesunul uchazeče na jinou pozici)
  • "answer_reject" - zamítnutí 
  • "flow_change" - změna stavu ve flow

Po vyfiltrování těchto polože budou k dispozici pouze data, která se týkají vzniku kandidáta na pozici, posunu mezi jednotlivými fázemi náboru a zamítnutí. Do výpočtu nebudou zahrnuty časy odeslání e-mailu, přidání poznámky aj.

💡Aby vzorce správně fungovali a report obsahoval pouze tato data je nutné výsledek filtrace zkopírovat do nového sešitu aby v datech nebyly "mezery" způsobené nezobrazením nevyfiltrovaných hodnot, což by způsobilo nefunkčnost vzorce uvedeného níže.

 

 

 

Filtrace záložky ActionName

2.  Výpis seřadíme podle "AnswerID" (identifikátor kandidáta)

  • dojde k seřazení chronologických dat seskupených podle jednotlivých kandidátů na pozici podle (pokud se kandidát přihlásil na více pozic, bude mít více "skupin" dat
  • do tabulky vložíme nový sloupec, který bude sloužit k výpočtu doby trvání mezi stavy, v našem případě ho nazveme např. "dny"

💡Všechny akce s jedním kandidátem budou chronologicky seřazeny od vzniku odpovědi až po poslední pohyb. Tím pádem bude možné po řádcích spočítat, jak dlouho trvaly jednotlivé kroky.

AnswerID, seřazení vzestupně
Sloupec pro výpočet neznámé - "Dny"

3. Vzorec pro výpočet hodnoty

Vzorec slouží pro výpočet hodnoty, mezi sousedními řádky (tedy akcemi. Pro náš výpočet je nutné, aby jednotlivé akce patřily jednomu kandidátovi (splněná podmínka), jnak se ukáže "X" (nesplněná podmínka).

=KDYŽ(B2=B3;H3-H2;"X") 

v anglické verzi MS Excel je to pak: =IF(B2=B3;H3-H2;"X")

Vzorec nastavíte na druhém řádku pro výpočet hodnat za první a druhý řádek a pak už jen zkopírujete na celý rozsah řádků v sešitu.

💡Během reportovaného období se pravděpodobně budou odehrávat akce i s kandidáty, kteří vznikly v minulosti. Je potřeba brát v úvahu, že výpočet nemusí pokrývat všechny akce u všech kandidátů (typicky, u některých kandidátů budete mít například jen jednu akci ve filtrovaném období, např. zamítnutí a pak není možné spočítat trvání tohoto stavu

💡Pro report je tedy důžeté mít správný rozsah dat, tedy jak vznik odpovědi, tak posun mezi jednotlivými akcemi.

 

Na obrázku níže je vidět ukázkový výsledek takového výpočtu:

 

Dosažení vzorce pro výpočet hodnoty
Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.