Publikace na portál profesia přes API

Stručný popis prinicpu fungování

Dříve bylo možné publikovat pozice na portál profesia pouze pomocí tzv. datového XML feedu - tedy napsali jste inzerát v ATS Recruitis v editoru pozice a poté označili pro publikaci na portále profesia. Na straně portálu profesia pak několikrát za den tento XML feed četli a nové pozice přidali, smazané pozice odebrali.

Metoda napojení přes API umožnůje okamžitý propis inzerce - tedy ihned poté, co inzerát vystavíte v ATS Recruitis, objeví se na portále profesia. Zároveň je možné používat přímo číselníky zveřejněné portále profesia např. k lokalitám a nedochází tak ke zbytečnému převodu hodnot zadaných v ATS Recruitis na hodonty portálu profeisa (a tedy k případným chybám vyplývajících z faktu, že hodnoty v obou číselnících nemusí být totožné - např. pracovní obory).

Hlavní výhodou je především fakt, že inzerce se na portále profesia objeví okamžitě a nemusíte čekat na aktualizaci XML feedu, která probíha jen několikrát denně v pevných časech. 

 

💡Pro zapnutí funkcionality musíte portál profesia požádat o tzv. API token, tedy kód, kterým se pak z ATS Recruitis na API profesie připojíme.

1. Publikace inzerátu

Publikování inzerátu děláte přímo přes editor pozice v ATS Recruitis jako doposud, pouze v posledním kroce "Publikace" zvolíte metodu "Inzerovat na portále profesia přes API". Ta vám otevře další krok editoru (tzv. "Marketplace", kde provede nastavení potřebná přímo pro portál profesia. 

Publikace na portál profesia se děje pomocí specifického formuláře. Ten je třeba vyplnit a uložit. Publikace vyžaduje vyplněný formulář. Údaje, které tento specifický formulář neobsahuje, typicky popis pozice, se berou z editoru ATS Recruitis.

Formulář má vyznačené povinná a nepovinná pole.

Pokud má vaše firma v rámci portálu profesia nějaká speciální nastavení (tzv. "custom fileds"), ta se vám pak objevují ve spodní části formuláře s vámi definovanými hodnotami.

2. Editace inzerátu

 

Editace inzerátu probíhá stejně jako publikace, pouze výchozím bodem je nově ikona "tužtičky" v detailu pozice u daného kanálu. Jinými slovy, nejde publikaci změnit v rámci publikačních kanálů.

  • Pokud chcete editovat položky obsažené ve specifickém formuláři pro portál profesia, stačí editovat ten formulář
  • Pokud chcete editovat například popis inzerátu, stačí ho změnit v editoru pozice ATS Recruitis a pak v rámci formuláře profesia API pouze dát publikovat.
  • Samozřejmě je možná i kombina obou typů editace

 

💡 Pro pochopení principu publikace je důležité, že informace (formulář profesia API a části z editoru v ATS Recruitis) se na portál profesia propisují stiskem tlačítka "Publikovat".

💡 V mezičase můžete oba zdroje informací libovolně editovat, ale změna se na portále profesia neprojeví. 

💡 U metody pomocí XML feedu tomu bylo obráceně - nic se neukládalo, ale provedené změny se automaticky předali na portál profesia v pevných časech během dne.

 

3. Smazání inzerátu

Pro smazání pozice na portále profesia je potřeba jít cestou editace a ve spodní části formuláře vybrat ikonu pro smazání.

4. Topování pozice

Pro topování pozice na portále profesia je potřeba jít také cestou editace a ve spodní části formuláře vybrat ikonu pro obonvení.

💡 Topování znamená změnu datumu vydání inzerátu na aktuální a tím pádem se pozice chová na portále profesia jako právě vydaná.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.