Místo výkonu práce

Místo výkonu práce u pozice

Místo výkonu práce je nezbytným údajem při vytváření pracovní pozice, díky kterému víte, kde se nabízená pozice budet vykonávat. 

Pokud chcete vybrat místo výkonu práce u konkrétní pozice, máte na výběr z několika typů míst výkonu práce:

  • adresy pobočkek, které máte v ATS Recruitis přednastavené 
  • jména poboček, tzv. "firmy", které máte v ATS Recruitis přednastavené  
  • tzv. "jiné místo výkonu práce", neboli výběr adresy nebo geografické oblasti (kraje, okresu) 

Typy můžete libovolně kombinovat s tím, že maximum je 15 lokalit. Každý typ je ve výpisu rozlišen ikonou.

💡 Při výběru typu místa víkonu práce a počtu míst výkonu práce je třeba brát v úvahu také to, kam se pozice bude propisovat. Je řada portálů, které umožňují zadat pouze jedno místo výkonu práce, neumožňuí zadávat kraje apod.

Přiřazení pobočky k pozici

I když máte více míst výkonu práce, většinou je to jedna pobočka, ke které je pozice přidělena, jedna pobočka, která ji řeší. Pak, primárně pro potřeby reportingu, chcete mít takovou pozici přiřazenou této pobočce a chcete reportovat, kolik pozic za určité období vystavila pobočka A, pobočka B atd. Pro tento účel máte možnost jedno z míst výkonu práce (netýká se typu "jiné místo výkonu práce", ale pouze z poboček zdaných v nastavení firmy v ATS Recruitis).

Přiřazená pobočka se vybírá pomocí ikony "domečku" a je označena tmavým pozadím.

Vybrání geografického místa jako místa výkonu práce

Ne vždy je místem výkonu práce určitá pobočka, typicky např. chcete uvést, že pro obchodní pozice je místem výkonu celý Středočeský kraj apod.

Pokud v seznamu nabízených poboček dojdete až na konec, uvidíte možnost"Zvolím si jiné místo výkonu práce" a poté se vám zobrazí nový řádek s názvem "Napište adresu". Zde píšete adresu a pomocí služby Google mapy se vám nabízí konkrétní adresa, město, okres, kraj apod. Z nabízeného seznamu pak vyberte tu položku, která odpovídá vámi hledané geografické lokalitě nebo konkrétní adrese.

Po uložení se vám zobrazí přiřazená adresa k pozici s ikonou "špendlíku". I těchto geografických lokalit můžete zadat u jedné pozice více.

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.