Dialog odesílání emailů (redesign)

Odesílání emailů je jedním ze základních prvků každého ATS. Kromě samotného odesílání emailů má ještě několik dalších funkcionalit, které pomáhají a usnadňují emailovou komunikaci s kandidáty jak jednotlivě, tak hromadně. 

Vizuálně lze okno zobrazit ve dvou základních režimech:

 • Kompaktní - náhled emailu se nezobrazuje přímo
 • Rozšířený - náhled odesílaného emailu je přímo součástí okna s editorem

Přehled funkcionalit:

1 Příjemci

 • Zobrazuje příjemce , případně pomocí drop-down menu seznam příjemců
 • Pomocí tlačítka "+ Kopie" lze přidat pole CC a BCC

2 Šablony

 • Umožňuje vybrat ze šablon dostupných pro daný typ emailu 
 • Šablony jsou kategorizované do "podsložek" s tím, že nezařazené šablony patří do kategorie "Ostatní"

3 Předmět

 • Pole pro zobrazení a editaci předmětu zprávy načteného ze šablony
 • Pomocí ikony vpravo lze přidat proměnné

4 Typ zprávy

 • Lze vybrat, zda je typ zprávy email (výchozí stav) nebo SMS (pro odesílání SMS je nutná mobilní aplikace Recruitis)

5 Formátování textu zprávy

 • Text zprávy načtený z vybrané šablony, který lze editovat
 • Pro formátování lze použít možnosti v panelu nástrojů 
 • Odkazy ze zobrazují přímo v textu, editovat je lze pomocí tlačítka "linku" (název linku se edituje přímo v textu)

6 Proměnné

 • Seznam dostupných proměnných lze zobrazit buď pomocí tlačítka nebo lišty napravo vedle okna editace

7 Přílohy

 • Tab pro přidávání příloh
 • Přidává se pomocí drag & drop

8 Znění tlačítek

 • Pokud šablona umožňuje vložení tlačítek, lze si v tomto tabu definovat jejich texty

9 Odložené odeslání

 • Dialog pro odložené odeslání zprávy
 • Lze vybrat ze dvou předdefinovaných hodnot (další pracovní den, nebo za 2 pracovní dny) a nebo přímo z kalendáře

10 Odeslání

 • Odeslat lze pomocí výchozí možnosti "Odeslat a zavřít"
 • Alternativně lze vybrat metodu "Odeslat", čímž zůstane dialog otevřený a lze například těm samým příjemcům poslat i SMS

11 Zobrazení náhledu

 • Přepínání mezi editací a náhledem, případně maximalizace okna

V pomyslném maximalizovaném pohledu, kde je téměř vše zobrazené, pak okno vypadá takto:

Funkce ATS Recruitis Hromadné štítkování LinkedIn plugin Propojení nových odpovědí ze StartupJobs Integrace se Slack.com Integrace s CzechCrunch Jobs Vlastní odpovědní formuláře Databáze talentů Facebook jako publikační kanál Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek Kompetenční model Rozdělení pozic v systému Recruitis Vytvoření nové pozice Agenturní portál jako publikační kanál Google Chrome Plug-in Kategorie tagů Důvody zamítnutí kandidátů Záznam komunikace s kandidátem Měření spokojenosti kandidátů Plánování pohovoru Práce s hiring manažery Otázky k pohovoru Nastavení a hlídání zpětné vazby Filtrování kandidátů v databázi podle zdroje Žhaví kandidáti Proměnná rod v emailových šablonách Online pohovory přímo z Recruitisu Rychlé plánování pohovoru GDPR změny v systému Porovnání kandidátů Notifikace o všech poznámkách na vašich pozicích Variabilní fáze procesu náboru Externí sdílení karet kandidátů Doplnění osobních údajů uchazeče přímo ze CV Notifikace o novém uchazeči i pro ty ručně vložené Dvoufázová autentikace Menu "Nastavení pozice" Možnost vypnout přidávání chytrého e-mailu do kopie zpráv kandidátům Automatizované sdílení a štítkování kandidátů Možnost volby odesílatele NPS Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici Vynucení jazyka odpovědního formuláře Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email Webhooky pro portál Nelisa Zosobnění Databáze talentů a její možnosti Účet liniový manažer vs. účet s omezenými právy Kanban Správa profilových fotografií Zpracování seznamu kandidátů v databázi (alternativa k exportu kontaktů kandidátů) Přihlášení do Google Chrome pluginu přímo z ATS Recruitis Propojení personální inzerce na síti Linkedin s ATS Recruitis Kopírování a přesouvání kandidáta Principy fungování karty kandidáta Flow náboru a spojení se šablonami emailů Nahrání odpovědi z inzerátu na LinkedIn Čištění mezipaměti obrázků při sdilení pozice na LinkedIn Upravené dialogy pro kopírování a přesouvání uchazeče Prioritizace odbavování kandidátů (SLA) Management komunikace ohledně zamítání uchazečů Nové GDPR filtry v databázi Reporty a statistiky GDPR souhlasy Obnovení smazaného účtu uživatele Referral Správa uživatelů Multi-brand v emailové komunikaci s kandidáty Filtry v seznamech pozic NPS metrika Historie importu uchazečů Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi Zahraniční inzeráty Přihlášení do mobilní aplikace pomocí QR kódu Nabídky kandidátům (offer management) Přílohy uchazeče Důvěrná pracovní pozice Vlastní pole Místo výkonu práce Preferovaná lokalita Webhooky pro události v systému Uložení šablony otázek k pohovoru Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta Přejmenování kandidáta Štítkování poznámek Možnost zrušit odesílání NPS Zrychlená publikace pozice Žádost o otevření pozice ("žádanky") Flow náboru SMTP nastavení pro odesílání emailů přes gmail Odosobnění uchazeče Kdo má přístup ke kartě kandidáta Automatická odpověď Rozepsané inzeráty a šablony inzerátů Odesílání SMS z ATS Recruitis Recruitis Možnost vynechat kandidáta z pozvánky uložené do vašeho kalendáře Hromadné akce Zrušení odloženého odeslání emailu Možnosti sdílení pozice pomocí interních kariérních stránek ATS Recruitis Propojení s portálem fajn-brigády.cz

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.