Funkce ATS Recruitis

05. 05. 2022

Kompetenční model

Vytvářejte si vlastní šablony hodnocení kompetencí, neboli tzv. skóring kandidáta.

05. 05. 2022

Rozdělení pozic v systému Recruitis

Pro ještě lepší přehlednost jsou nyní pozice rozděleny do kategorií.

05. 05. 2022

Vytvoření nové pozice

Seznamte se s novým editorem pro přidání nové pozice.

05. 05. 2022

Agenturní portál jako publikační kanál

Informujte agenturu automatizovaně o nové pozici a sbírejte od ní kandidáty automaticky do Recruitisu.

05. 05. 2022

Kategorie tagů

Označujte kandidáta podle jednoduchých štítků. Pro ještě lepší orientaci štítky následně třiďte do přehledných kategorií.

05. 05. 2022

Důvody zamítnutí kandidátů

Klasifikujte si a měřte si, proč nejčastěji zamítáte kandidáty.

05. 05. 2022

Záznam komunikace s kandidátem

Sledujte přehledně veškerý záznam komunikace na kartě kandidáta.

05. 05. 2022

Měření spokojenosti kandidátů

Získávejte zpětnou vazbu od svých kandidátů, měřte si jejich spokojenost s náborem.

05. 05. 2022

Plánování pohovoru

V rámci ATS Recruitis máte širokou paletu možností, jak pohovory plánovat.

05. 05. 2022

Práce s hiring manažery

Zapojte do náboru i své hiring manažery. Jednoduše a přehledně díky mobilní aplikaci Recruitis.

05. 05. 2022

Otázky k pohovoru

Přehoďte svou excelovskou tabulku do Recruitisu!

05. 05. 2022

Nastavení a hlídání zpětné vazby

Zapojte do svých náborů své hiring manažery. Nechte Recruitis, aby hlídal jejich zpětné vazby a usnadnil tak týmovou komunikaci.