Popis jednotlivých uživatelských rolí

Uživatelské role v ATS Recruitis a jejich práva

Definice rolí v ATS Recruitis není o tom, že každá má definovanou určitou sadu akcí, které mohou provádět a ty se liší roli od role. Jednotlivé role jsou definovány v pár kategoriích popsaných na obrázku níže, především jde o přístup k pozicím a kandidátům v databázi:

tabulka rolí

Pokud daný uživatel získá přítup ke konkrétnímu kandidátovi (ať už z titulu role nebo sdílením - viz popis níže), může provádět stejné akce. Jedinou výjimkou je role s omezenými právy (ta nejnižší), kde po nasdílení uživatel nevidí kompletní kartu (především nevidí mzdový požadavek) a nemůže provádět akce s kandidátem (posouvat v procesu, zamítat, psát emaily apod.)

V tomto článku najdete informace o tom, co účet s omezenými právy nevidí, ve srovnání s ostatními uživateli: Hiring manažer x účet s omezenými právy

Vlastnictví pozic a kandidátů

V rámci vlastnictví, neboli přístupu ke kandidátům na pozízcíh a pozicím jako takovým, rozeznáváme dva typy:

  • Tzv. "přímé" - kandidát na dané pozici je "můj", pokud vznikl na pozici, kterou jsem vystavil, pokud jsem ho na pozici vložil ručně nebo pokud mi ho někdo přímo nasdílel
  • Tzv. "nepřímé" - typicky role administrátor nebo hlavní personalista vidí všechny kandidáty z titulu role, ale nevlastní je. Pokud administrátor zároveň dělá aktivně i nábor a má své pozice a na nich kandidáty, může je odlišit právě typem vlatnictví

Přímé vlastnictví s sebou nese určité funkcionality jako např. notifikace na kandidáty na pozici, kterou vlastním; vlastnictví NPS u kandidáta na dané pozici, kterého vlastním.

Nepřímé vlastnictví mohou mít pouze role s nejvyššími právy - administrátor a hlavní personalista. Ostatní role mohou pracovat pouze s kandidáty, které vlastní přímo.

 

💡 Vlastnictví kandidáta je dobře viditelné v rámci databáze uchazečů ve filtru podle vlastnictví kandidáta (viz obrázek níže)

💡 Na kartě kandidáta vidíte výpis všech typů vlastnictví - více se dozvíte v tomto článku

💡 Sdílet lze pouze kandidáta na konkrétní pozici, neboli jeho konkrétní odpověď, nebo chcete-li aplikaci na pozici

Filtrace podle vlastnictví

Příklady nastavení rolí u typických scénářů

 

Scénář 1 (HR manažer nadřízený 3 rekruiterům na 3 pobočkách)

Firma X má HR manažera, který je nadřízeným 3 rekruiterům na 3 pobočkách. Chce, aby v ATS Recruitis byla nastavena taková práva uživatelů, aby rekruitéři neměli přístup kandidátům a pozicím ostatních rekruiterů.

 

ukázka 1

Scénář 2 (jeden recruitér spolupracuje s více hiring manažery různým způsobem)

V rámci organizační struktury má rekruitér X pod sebou tři hiring manažery, kteří zastávají klíčové role v odděleních. Tito manažeři mají rozdílné odpovědnosti v procesu náboru. Dva z nich mají zodpovědnost za samostatné plánování a provádění pohovorů s kandidáty, zatímco třetí manažer se soustředí pouze na posuzování životopisů a hodnocení kandidátů v rámci pre-screeningu.

 

ukázka 2

 

💡 Pokud je to v určitých případech chtěné, kandidáty je možné navzájem sdílet, což překonává omezení těchto rolí a umožňuje uživatelům, kterým byl kandidát nasdílen, získat přímé vlastnictví tohoto kandidáta.

 

Čato kladené otázky

Je možné nastavit, aby admin neviděl pozice ostatních uživatelů a kandidáty na nich?
Jak je možné rozlišit kandidáty a pozice, které patří jednotlivým rekruiterům v případě, kdy existuje více uživatelů s rolí administrátora nebo hlavního personalisty?
  • Kandidáty lze filtrovat na základě vlastnictví v databázi uchazečů (odkaz)
  • Pozice lze filtrovat podle autora, který danou pozici vytvořil ve výpisu pozic (odkaz)

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.