Emailové šablony

Kde se šablony nastavují?

Emailové šablony se nastavují v tomto menu.

K čemu šablony slouží?

Účelem emailových šablon je nastavení personalizovaných emailů pro každý typ akce, který systém podporuje. Mezi ně patří například obecné zaslání zprávy, pozvánka na pohovor, zamítnutí, získání GDPR souhlasu, automatické odpověď a další.

Jak přidám šablonu?

Novou šablonu přidáte využitím editoru po pravé straně nebo editací stavající šablony. Stávající šablonu můžete buď přepsat kliknutím na tlačítko "Uložit" nebo vytvořit její kopii pomocí tlačítka "Uložit jako novou".

💡 Co je dobré vědět & naše tipy

  • Emailové šablony a jejich kategorie jsou svázané s akcemi, které přiřazujete jednotlivým stavům při definici flow náboru - více o tomto propojení se dočtete v tomto článku
  • Pomocí proměnné "rod" můžete vytvářet šablony, které při odeslání ctí rod příjemce a můžete se tak vyhnout emailům psaným "násilně" v trpném rodu apod.
  • Do těla šablon můžete vkládat také různé odkazy na dokumenty, vaše sociální sítě apod., takže můžete dát uchazeči inspiraci, případně podněty pro bližší seznámení s vaší firmou.
  • Každá kategorie šablon má i sadu předdefinovaných proměnných, které v jejím kontextu můžete použít
  • Proměnné lze použít i v předmětu emailu

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.