Nastavení ATS Recruitis

12. 05. 2022

Nastavení editoru pozic

Vyberte si volitelné položky v editoru pozice, které chcete zobrazit.

12. 05. 2022

Interní nábor

Nastavte si identifikaci domény pro kandidáty z vaší firmy nebo skupiny firem.

12. 05. 2022

Integrace

Nastavení s integrovanými službami, např. Slack, CzechCrunch Jobs

12. 05. 2022

Šablony pracovních nabídek

Vytvořte si šablony PDF, které budete posílat kandidátům v rámci offer managementu.

12. 05. 2022

NPS nastavení

Zapněte si NPS a nastavte si jeho parametry.

12. 05. 2022

Správa filtračních položek

Filtrační položky umožňují filtraci pozic dle vlastních kritérií.

12. 05. 2022

Správa tagů

Definujte si štítky a jejich skupiny pro označování kandidátů v talent-poolu.

12. 05. 2022

Správa zdrojů odpovědí

Definujte si zdroje odpovědí, kterými můžete označovat kandidáty a jejich odpovědi na vaše pozice.

12. 05. 2022

Publikační kanály

Nastavte si datové toky pro publikaci na různých pracovních portálech, kariérních stránkách nebo pro potřeby agentur.

12. 05. 2022

API nastavení

Pro napojení ATS Recruitis se systémy třetích stran, typicky kariérními stránkami.