Správa zdrojů odpovědí

Rozlišujte, z jakých zdrojů vám chodí odpovědi a následně sledujte, které zdroje jsou pro vás klíčové. Vytvořte si vlastní zdroje a pro lepší orientaci je třiďte do kategorií.

Zdroj můžete přiřadit buď manuálně v detailu uchazeče nebo ho získávat automaticky přes API. Odkaz na technickou dokumentaci naleznete v nastavení.

Zobrazte si odkaz pro správu zdrojů odpovědí.

Co je dobré vědět & naše tipy

Zdroje odpovědí si můžete přiřazovat jak na kartě kandidáta, tak pomocí proměnné "csid" přímo k Recruitis odpovědním formulářům a rozlišovat tak konkrétní použití formuláře a třeba také A/B testování na facebooku.

Kvantitu ale i kvalitu zdrojů lze následně více analyzovat ve statistikách.

V rámci menu, kde si můžete zdroj přiřazovat ke konkrétní odpovědi kandidáta, nalzenete kromě Vám definovaných zdrojů, také zdroje tzv. systémové. Tyto zdroje nejdou upravovat a v menu se zobrzují vždy pod vašimi vlastními.

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.