NPS nastavení

Chcete od svých kandidátů získávat konkrétní zpětnou vazbu? Aktivujte si NPS metriku a ptejte se svých kandidátů na konkrétní otázku, která vás zajímá pro jednotlivé fáze náborového procesu. V okamžiku, kdy vám uchazeč dojde do konečné fáze náborového procesu, tzn. skončí ve stavu zamítnutý nebo přijatý, pak mu systém automaticky po dvou dnech odešle email s měřením spokojenosti.

Recruitis za vás email nejenom automaticky odešle a zpětnou vazbu od kandidáta zaznamená, ale také vypočítá NPS metriku ke konkrétní pozici nebo za celou společnost, jejíž hodnota představuje ochotu kandidáta doporučit značku zaměstnavatele svému blízkému okolí. Metrika může dosáhnout hodnot od -100 do 100 a platí, že čím vyšší číslo, tím více byli kandidáti s výběrovým řízením spokojenější.

Zobrazte si odkaz pro správu NPS nastavení.

Co je dobré vědět & naše tipy

V rámci ATS Recruitis si můžete nastavit otázku relevantní pro danou fázi náboru. Praxe ukazuje, že jedno slovíčko může zásadně změnit vnímání kandidáta. Snažte se proto své otázky formulovat tak, aby ho kandidát zamítnutý v dané fázi vzal jako relevantní a ne jako obecnou šablonu posílanou robotem - příklad: pokud uvidíte NPS otázku při zamítnutí ještě před pohovorem slovy "Nestihli jsme se potkat osobně, ale přesto by nás zajímal Váš názor..." máte větší šanci dostat relevantní feedback.

Email s NPS otázkou odchází automaticky 2 dny po zamítnutí / přijetí kandidáta. Je proto důležité s kandidátem především zamítnutí komunikovat dříve. Pokud použijete pro zamítnutí odloženou zprávu, délka tohoto odložení se přičte ke 2 dnům pro NPS odeslání.

Přehled o získaných zpětných vazbách naleznete v sekci Výběry - NPS statistiky na samostatné stránce včetně možnosti vyfiltrovat určité časové období nebo kolegu. Samotná data si můžete stáhnout do excelu, případně sledovat vývoj v čase prostřednictvím grafů.

Obrázek níže ukazuje přehled toho, jak vypadá email a z toho vyplývající odkaz na vyplnění názoru (tyto otázky si volíte sami v nastavení) a doplňující otázky, které systém posílá pro získání zpětné vazby:

NPS komunikace

💡 NSP odchází v jazyce, který je definovaný u inzerátu v proměnné "Jazyk inzerátu".

💡 Pokud kandidát klikne v emailu na hodnocení, to se okamžitě ukládá a to i případě, že nepokračuje dále na landing page s uložením hodnocení.

💡 Pokud uchazeč celé hodnocení nedokončí, má ještě možnost se k němu vrátit a upravit ho nebo dokončit a to ve lhůtě do 2 hodin (poté se bere už jako uzavřené).

💡 Rámci reportu se do časového filtru počítá datum vyplnění, ne datum vytvoření NPS hodnocení. Tedy, NPS poslaná 28. 1. a vyplněná 3. 2. se počítá do února.

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.