Nastavení právních informací

Nastavte si základní znění souhlasů dle GDPR nařízení, které kandidát uvidí a odklikne v odpovědním formuláři. Nastavte si, na jak dlouho souhlas se zpracováním osobních údajů získáváte a zda chcete nastavit automatické odosobňování kandidátů, kteří již souhlas nemají platný, případně úroveň takového odosobnění.

Zobrazte si odkaz pro správu právních informací.

 

Co je dobré vědět & naše tipy

Pokud potřebujete publikovat inzeráty ve více jazycích nebo pro více entit v rámci skupiny, můžete si vytvořit několik variant GDPR souhlasů.

Vlastní GDPR souhlasy se propisují i v rámci API, takže je můžete integrovat i do vašich kariérních stránek.

Nastavení textace GDPR souhlasů je relevantní pouze tehdy, pokud pozice publikujete přímo z ATS Recruitis nebo pokud používáte odpovědní formuláře na pozice vytvořené v ATS Recruitis.

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.