Důvody zamítnutí

Zaznamenávejte důvody zamítnutí kandidátů - buď ze strany firmy nebo ze strany kandidáta. To vám následně umožní vyhodnocovat z jakých důvodů vás kandidáti nejčastěji zamítají, případně můžete zamítnuté kandidáty s určitým "dobrým důvodem" znovu oslovit.

Zobrazte si odkaz pro správu důvodů zamítnutí.

Co je dobré vědět & naše tipy

Na úvod je lepší mít méně důvodů tak, aby jejich četnost měla vypovídající schopnost. Pokud některý důvod má velký podíl, je dobré ho analyzovat a případně rozepsat na více pod důvodů tak, abyste mohli váš proces kontinuálně zlepšovat.

Pomocí důvodů zamítnutí můžete také filtrovat v rámci databáze kandidátů a vytvářet si tak talent pooly pro budoucí oslovování s nabídkou zaměstnání.

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.