Nápověda

05. 05. 2022

Facebook jako publikační kanál

Zapojte Facebook do vašich náborů. Jednoduše, automatizovaně přímo v systému Recruitis.

05. 05. 2022

Filtrování v přehledu pozic podle filtračních položek

Nastavte si vlastní filtrační položky, podle kterých budete následně filtrovat v přehledu pozic.

05. 05. 2022

Kompetenční model

Vytvářejte si vlastní šablony hodnocení kompetencí, neboli tzv. skóring kandidáta.

05. 05. 2022

Rozdělení pozic v systému Recruitis

Pro ještě lepší přehlednost jsou nyní pozice rozděleny do kategorií.

05. 05. 2022

Vytvoření nové pozice

Seznamte se s novým editorem pro přidání nové pozice.

05. 05. 2022

Agenturní portál jako publikační kanál

Informujte agenturu automatizovaně o nové pozici a sbírejte od ní kandidáty automaticky do Recruitisu.

05. 05. 2022

Kategorie tagů

Označujte kandidáta podle jednoduchých štítků. Pro ještě lepší orientaci štítky následně třiďte do přehledných kategorií.

05. 05. 2022

Důvody zamítnutí kandidátů

Klasifikujte si a měřte si, proč nejčastěji zamítáte kandidáty.

05. 05. 2022

Záznam komunikace s kandidátem

Sledujte přehledně veškerý záznam komunikace na kartě kandidáta.

05. 05. 2022

Měření spokojenosti kandidátů

Získávejte zpětnou vazbu od svých kandidátů, měřte si jejich spokojenost s náborem.

05. 05. 2022

Plánování pohovoru

V rámci ATS Recruitis máte širokou paletu možností, jak pohovory plánovat.

05. 05. 2022

Práce s hiring manažery

Zapojte do náboru i své hiring manažery. Jednoduše a přehledně díky mobilní aplikaci Recruitis.