Uživatelé

Vytvořte účet všem svým kolegům v týmu, kteří budou s Recruitisem pracovat. Tlačítko Další akce - Přidat nového uživatele vás provede všemi povinnými položkami jako jméno a příjemní, email a telefon. Nezapomeňte si vybrat jazyk, ve kterém se má Recruitis danému uživateli zobrazovat a úroveň práv podle míry začlenění do náborového procesu.

Zobrazte si odkaz pro správu uživatelů.

Co je dobré vědět & naše tipy

Kromě uživatelů z vašeho týmu, je dobré přidat přístupy také hiring manažerům, kteří budou na náboru spolupracovat.

Hesla nezadáváte při zakládání uživatele, ale danému uživateli přijde hned po registraci jeho účtu email, kde si může vlastní heslo nastavit.

Související články

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.