Publikační kanály

V rámci publikačních kanálů si můžete vytvořit datové XML výstupy pro integraci se třetími stranami (typicky job boardy) a jejich online vizuální variantu v podobě tzv. agenturních portálů, díky kterým můžete posílat pozice agenturám nebo head-hunterům a ti vám pak prostřednictvím těchto agenturních portálů posílají vhodné kandidáty. 

V tomto nastavení si můžete také nakonfigurovat a zkopírovat iframe, pokud ho chcete použít pro výpis pozic na vašich kariérních stránkách.

Zobrazte si odkaz pro správu publikačních kanálů.

Co je dobré vědět & naše tipy

Nově vytvořený publikační kanál se vám objeví v menu "Nastavit publikační kanály" dole v části "XML výstupy" a také v přehledu otevřených pozic jako nová položka, kde vidíte pozice publikované na tomto kanále.

Publikační kanály si můžete vytvořit i např. pro zobrazení pozic publikovaných jiným způsobem. Např. na portály LMC se pozice publikují pomocí speciální akce v menu u pozice a pokud chcete mít přehled, kolik pozic na jobsech máte, můžete si vytvořit publikační kanál s názvem např. "jobs.cz" a tam pozici "jakoby" publikovat - v přehledu pozic pak vidíte počet takových pozic.

Agenturní portály zároveň kontrolují, zda je zasílaný kandidát už u vás v databázi a upozorní na to i agenturního pracovníka, takže můžete předejít případným sporům o to, kdo kandidáta našel dříve, což může často souviset přímo s provizí apod.

O kariérních portálech se dozvíte více v tomto videu:

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.