Definice flow náborů

Flow náboru definuje jednotlivé fáze náborového procesu tak, aby samotný nábor vyhovoval co nejlépe vašim potřebám a reflektoval co nejpřesněji postup, jakým nabíráte.

Kliknutím na tlačítko vytvořit novou šablonu si vytváříte své vlastní náborové flow, případně si můžete novou šablonu vytvořit editací existující šablony a možností "Uložit jako nový".

U každé nové fáze si můžete zvolit akci, kterou má vyvolat - například akce typu "pohovor" plánuje termín schůzky v kalendáři a odesílá pozvánku na pohovor nebo akce typu "dotazník" vám nabídne odeslat kandidátovi předpřipravený dotazník, pokud kandidáta do daného stavu přesunete. Spojení s konkrétní kategorií šablon emailů platí i  pro ostatní typy akcí. Akce "Prázdná akce" naopak není napojena na žádné šablony a nevyvolá žádnou akci.

Zobrazte si odkaz pro správu flow náborů.

 

Co je dobré vědět & naše tipy

Flow náboru je také důležitým "filtrem" pro statistiky - je proto dobré mít pro pozice stejného typu (např. IT pozice) jedno flow a pro pozice jiného typu (např. back-office) jiné flow. Pro statistiky typu "time to hire" nebo kvalitu zdrojů kandidátů budete mít pak relevantní data spojená přes dané flow náboru oproti situaci, kdy je vše na jedné hromadě.

Pokud budete v budoucnu potřebovat nějakou fázi odstranit, myslete na to, že v té konkrétní fázi nesmí být žádní aktivní nebo zamítnutí kandidáti.

Změnou nebo editací procesu náboru, který je už v pokročilé fázi, můžete také přijít o některá data (např. z 2 kolového pohovoru uděláte 1 kolový) a také zkreslíte statistiky u kandidátů, kteří byli už dále v procesu náboru. Je proto dobré si takovou změnu řádně rozmyslet, případně otevřít novou pozici s novým procesem a tak zpracovávat budoucí kandidáty.

 

Detailnější popis nastavení flow náborů najdete na tomto odkazu.

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.