Cvičení pro úplné začátečníky

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky a jeho účelem je, abyste si prakticky procvičili ty nejzákladnější funkcionality ATS Recruitis a naučili se je používat. Obsahuje jednotlivá cvičení, která se zaměřují na práci s funkcemi a dalším možným nastavením, které náš ATS Recruitis umožňuje a které jsou zároveň pro proces náboru nezbytně důležité. Pokud si tato cvičení projdete a sami vyzkoušíte, budete připraveni na pokročilejší funkcionality systému. 

Před samotným cvičením je ideální, pokud se podíváte na video se základním přehledem ATS Recruitis v tomto článku.

 

1. Vytvoření pracovní pozice

💡 Procvičíte si, jak vytvořit pracovní pozici.

👍 Pokud informace o pozici vyplníte pečlivě, můžete rovonu získat publikovatelný inzerát.

Zadání:

 • Vytvořte pracovní pozici
 • Vyplňte údaje tak, aby byla publikovatelná

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

2. Přidání kandidátů

💡 Procvičíte si několik způsobů, jak přidat kandidáta na pracovní pozici.

👍 Budete mít přehled o možnostech, jak lze kandidáty na pozici vložit.

Zadání:

 • Vyberte si jednu testovací pozici
 • Zkuste si na ni vložit kandidáty těmito způsoby:
  • Z kariérních stránek (pokud máte napojené)
  • Přes odpovědní formulář
  • Přes LinkedIn plugin
  • Ručně přímo v ATS Recruitis

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

3. Emailové šablony

💡 Procvičíte si, jak vytvářet personalizované emailové šablony s použitím proměnných.

👍 Pokud použijete reálný typ emailu, který používáte, vytvoříte si jednu šablonu, kterou pak můžete v ATS Recruitis používat.

Zadání:

 • Vyberte si jeden typ akce v ATS Recruitis a k němu vytvořte emailovou šablonu (např. zamítnutí z konkrétního důvodu)
 • Vezměte si existující email, který používáte a předělejte ho do šablony s použitím proměnných
 • Vyzkoušejte si šablonu poslat pomocí hromadné akce více kandidátům
 • V odesílacím dialogu si ověřte správnost fungování šablony

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

4. Flow náboru

💡 Procvičíte si, jak vytvářet vlastní procesy náboru, neboli "flow náboru".

👍 Pokud použijete váš reálný proces, který používáte, vytvoříte si funkční šablonu, kterou pak můžete v ATS Recruitis používat.

Zadání:

 • Vytvořte si flow náboru editací základního flow dodávaného s ATS Recruitis.
 • Pokud se váš proces výrazně liší od toh základního flow v ATS Recruitis, vytvořte si flow od nuly.
 • Zkuste si zadat také SLA pro jednotlivé kroky vašeho procesu náboru.

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

5. Pozvání na pohovor

💡 Procvičíte si, jakými způsoby je možné pozvat kandidáty na pohovor.

👍 Pokud pozvete např. jednoho z kandidátů s vaším vlastním emailem (např. soukromým), ověříte si, jak informace chodí kandidátům.

Zadání:

 • Pozvěte si hromadně více kandidátů pomocí přesunutí do stavu s akcí "Pohovor"
 • Pozvěte si jednoho kandidáta pomocí rychlého plánování s pevným datumem a časem

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

6. Důvody zamítnutí

💡Procvičíte si, jak se vytváří důvody zamítnutí a k čemu se poté prakticky používají.

👍 Při správném a systematickém používání důvodů zamítnutí získáte skvělého pomocníka při recyklaci kandidátů a nebo hodnocení opakovaných odpovědí kandidátů z minulosti.

Zadání:

 • Vytvořte si důvod zamítnutí
 • Přejděte na pracovní pozici, kde alespoň 2 kandidáty zamítnete s různými důvody
 • Vyfiltrujte si zamítnutého uchazeče v databázi uchazečů

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

7. Recyklace kandidátů

💡 Procvičíte si, jak se recyklují kandidáti kopírováním či přesouváním na jiné pracovní pozice.

👍 Budete moci řešit praktické scénáře, kdy se kandidát přihlásil na jinou pozici než má předpoklady, nebo máte více pozic, kde by se mohl uplatnit.

Zadání:

 • Začněte na pozici, kde vyberte kandidáty a následně je zkopírujte na jinou pracovní pozici.
 • Na kartě kandidáta z aktuální uvedené pozice uchazeče přesuňte na jinou pracovní pozici.
 • Všimněte si, že v databázi uchazečů v sekci "kandidáti" máte možnost pouze zkopírovat uchazeče na jinou pozici a přesunutí nelze.
 • V sekci "kandidáti na pozicích" vyberte uchazeče a přesuňte je na jinou pozici.

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu:

 

8. Nastavení filtračních položek

💡 Dozvíte se, jak jednoduše nastavit filtrační položky.

👍 Filtry pro inzeráty vám zjednoduší vyhledávat vhodnou pozici pro konkrétní odvětví.

Zadání:

 • Nejprve přidejte položku do existující kategorie a poté vytvořte novou kategorii po 2 položkách.
 • Přiřaďte si filtrační položky k několika pozicím.
 • V přehledu pozic si vyzkoušejte vyfiltrovat pozici podle filtračních položek.
 • Přejděte do databáze uchazečů, kde si vyhledejte kandidáty podle konkrétní filtrační položky.

Řešení tohoto cvičení naleznete v následujícím videu: