Nápověda

12. 05. 2022

Důvody zamítnutí

Klasifikujte si a měřte si, proč nejčastěji zamítáte uchazeče.

12. 05. 2022

Adresy a pobočky

Nastavení předvybraných míst výkonu práce.

12. 05. 2022

Notifikace

Navolte si, které notifikace kde a jak často chcete dostávat.

12. 05. 2022

Emailová komunikace

Nastavte si, jakým způsobem budou odesílány emaily v rámci ATS Recruitis.

12. 05. 2022

Grafika a vzhled systému

Základní nastavení grafických prvků - loga a pozadí.

12. 05. 2022

Nastavení editoru pozic

Vyberte si volitelné položky v editoru pozice, které chcete zobrazit.

12. 05. 2022

Interní nábor

Nastavte si identifikaci domény pro kandidáty z vaší firmy nebo skupiny firem.

12. 05. 2022

Integrace

Nastavení s integrovanými službami, např. Slack, CzechCrunch Jobs

12. 05. 2022

Šablony pracovních nabídek

Vytvořte si šablony PDF, které budete posílat kandidátům v rámci offer managementu.

12. 05. 2022

NPS nastavení

Zapněte si NPS a nastavte si jeho parametry.

12. 05. 2022

Správa filtračních položek

Filtrační položky umožňují filtraci pozic dle vlastních kritérií.

12. 05. 2022

Správa tagů

Definujte si štítky a jejich skupiny pro označování kandidátů v talent-poolu.