Funkce ATS Recruitis

22. 05. 2023

Možnost vypnutí měření SLA u konkrétní pozice

V rámci nastavení pozice máte možnost vypnout měření SLA u uchazečů na dané pozic.

04. 05. 2023

Práce s pozvánkami na pohovor

Jak funguje proces zasílání pozvánek na pohovor kandidátům, jak můžete pozvat na tyto schůzky i kolegy a hiring manažery a také jak měnit událost pohovoru.

02. 05. 2023

Vlastní odpovědní formuláře

Vytvářejte si vlastní odpovědní formuláře podle svých potřeb.

01. 05. 2023

Analytika - Report žádanek

Detailní popis reportu žádanek v rámci BI modulu pokročilé analytiky ATS Recruitis.

01. 05. 2023

Analytika - Report kandidátů

Detailní popis reportu kandidátů v rámci pokročilé analytiky v BI modulu ATS Recruitis.

01. 05. 2023

Analytika - Report pozic

Detailní popis reportu pozic v rámci pokročilé analytiky v BI modulu ATS Recruitis.

01. 05. 2023

Analytika - Report konverze

Detailní popis reportu konverze ("funnel") v rámci pokročilé analytiky v BI modulu ATS Recruitis.

27. 04. 2023

Zpětný posun ve flow náboru

Zpětným posunem po jednotlivých fázích flow náboru je myšleno přesunutí zpět na předchozí fázi procesu, kterou kandidát absolvoval v případě, že posun nastal omylem a je třeba záznam vymazat z reportingu.

25. 04. 2023

Možnost vytvořit více interních kalendářů ATS Recruitis

V rámci ATS Recruitis si můžete vytvářet dodatečné interní kalendáře a ty si buď ponechat pro své vlastní potřeby a nebo sdílet s ostatními uživateli v týmu.

21. 04. 2023

Problémy s doručováním emailů (nedoručené emaily nebo spam)

Možné důvody nedoručení emailů a doručení do spamu. Řešení, jak těmto problémům předejít, a to pomocí správného nastavení odesílání emailů v systému ATS Recruitis.

19. 04. 2023

Přiřazení lokality pobočky z číselníku pracovního portálu JenPráce

Pobočce v ATS můžete nastavit ID lokality přímo z číselníku portálu JenPráce.

12. 04. 2023

Tvorba polského inzerátu

Správné nastavení klíčových prvků pro polské odpovědní formuláře, které pak lze používat např. na polských pracovních portálech.