Analytika - představení BI modulu

ATS Recruitis nabízí několik možností, jak reportovat - jednak vizuálně přímo uvnitř samotného ATS v menu Statistiky, případně exportem “raw dat” do Excelu v menu Reporty nebo alternativně strojové přes API s následným napojením na vaše vlastní BI.

Situace na trhu a větší tlak na “data driven recruitment” ve spojení s ohromnou flexibilitou ATS Recruitis (začínající již zcela volně uživatelsky nastavitelným flow náboru) způsobila, že jeden report pro všechny přestal stačit a bylo třeba přijít s platformou, která umí “řezat” data podle různých pohledů individuálně dle potřeb daného zákazníka a také umožnit rychlé a flexibilní přidávání nových pohledů na data.

Proto jsme v ATS Recruitis přišli s BI platformou “pokročilá analytika”. Tato platforma je založena na škále různých pohledů na data:

 • pohled přes akce s kandidáty v systému,
 • pohled přes pozice,
 • pohled přes vazbu s žádankami,
 • pohled přes konverzní poměry ("funnel")
 • a další

Každý pohled je navíc možné dále přizpůsobovat s pomocí široké palety filtrů jako jsou:

 • časový rozsah,
 • autor akce,
 • flow náboru,
 • stav ve flow náboru,
 • zdroje,
 • důvody zamítnutí,
 • filtrační položky
 • štítky
 • a další

S pomocí těchto nástrojů si dokážete zobrazovaná data co nejpřesněji přizpůsobit vašemu pohledu a s pomocí snadného exportu do CSV si pak jakákoliv zafiltrovaná data můžete snadno uložit pro další zpracování nebo prezentaci (grafy lze exportovat i do PNG formátu jako obrázek). 

Příklady metrik:

Jak již bylo uvedeno výše, pokročilá analytika slouží k tomu, aby si každý zákazník “nařezal” svůj pohled na data, ale přeci jen bude existovat několik základních metrik, které budou zajímat většinu.

Níže uvádíme několik takových "typických" metrik, které pokročilá analytika nabízí:

 

 

Kvantitativní ukazatele procesu náboru

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu kandidátů" a modelového příkladu na kvantitativní otázky typu:

 • Kolik jsme měli nových kandidátů
 • Kolik jsme udělali pohovorů
 • Kolik jsme dali nabídek
 • Kolik jsme přijali kandidátů

… na IT pozice do naší centrály z externího náboru za minulý měsíc.

Pro filtraci jsme použili:

 • report Report kandidátů
 • časový rozsah poslední měsíc
 • flow náboru identifikující IT pozice
 • filtrační položky identifikující pozice na centrálu a pozice pro externí nábor

Výkonnost zdrojů kandidátů

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu kandidátů" a modelového příkladu otázky na výkonnost zdrojů:

"Jaké byly zdroje kandidátů na back office pozice, kteří se dostali alespoň na pohovor v aktuálním čtvrtletí?"

Pro filtraci jsme použili:

 • report Report kandidátů
 • časový rozsah aktuální čtvrtletí
 • flow náboru identifikující back-office pozice
 • stavy flow Pohovor, Vybraní, Přijatí, které reprezentují stavy "alespoň na pohovor"

Analýza důvodů zamítnutí

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu kandidátů" a modelového příkladu otázky: "Jaké jsou důvody zamítnutí a jejich četnost v jednotlivých fázích náboru na IT pozice na centrále za poslední rok?" nebo alternativně "Jak rychle jsme dokázali zjistit, že kandidát má vyšší finanční očekávání na IT pozicích na centrále za poslední rok?"

Pro filtraci jsme použili:

 • report Report kandidátů
 • časový rozsah poslední rok
 • flow náboru identifikující IT pozice
 • tab Podle důvodů zamítnutí

Přehled aktivních pozic za období

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu pozic" a modelového příkladu otázky: "Kolik pozic jsme měli minulý měsíc aktivních pozic a kolik na nich přibylo kandidátů?" alternativně "Kolik jsme za minulý měsíc dali nabídek a kolik jsme z toho přiajli kandidátů?"

Pro filtraci jsme použili:

 • report Report pozic
 • časový rozsah poslední měsíc
 • tab Přehled

Aktivita recruitéra na pozicích

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu pozic" a modelového příkladu otázky: "Kolik kandidátů měl na svých pozicích recruitér Štěpán Bartyzal za poslední týden a kolik provedl akcí zamítnutí, kolik dal nabídek a kolik přijal kandidátů?"

Pro filtraci jsme použili:

 • časový rozsah poslední týden
 • recruitér Štěpán Bartyzal
 • tab Přehled

Přehled přijatých kandidátů 

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu pozic" a modelového příkladu otázky: "Kolik kandidátů jsme za letošní rok dodali hiring manažerovi Jan Novák?"

Pro filtraci jsme použili:

 • časový rozsah tento rok
 • hiring manažer Jan Novák
 • tab Přijatí kandidáti

Konverzní poměry mezi stavy procesu náboru

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu konverze" a modelového příkladu otázky: "Jaké máme konverzní poměry mezi stavy v procesu náboru Základní rozřazení?" nebo "Které fáze procesu náboru mají zbytečně vysokou konverzi a je třeba je přehodnotit?"

Pro filtraci jsme použili: 

 • časový rozsah tento rok
 • flow náboru základní rozřazení

Ve kterých stavech mám aktuálně nejvíce kandidátů?

Na obrázku níže vidíme zafiltrovaná data "reportu konverze" a modelového příkladu otázky: "Ve kterých fázích procesu náboru mám momentálně nejvíce kandidátů - kde potřebuji posílit tým?" nebo "Ve kterých fázích procesu náboru nejvíce zamítáme kandidáty z jobs.cz, resp. jak kvalitní jsou kandidáti ze zdroje jobs.cz?"

Pro filtraci jsme použili: 

 • časový rozsah tento rok
 • flow náboru základní rozřazení
 • zdroj jobs.cz

 

💡 Pokud se přeci jen stane, že pohled na data, nebo metrika, která je pro vás důležitá v aktuální sadě dat chybí, nebo není přesně podle vašich představ, kontaktujte náš support na podpora@recruitis.io. Pohledy na data a metriky se průběžně doplňují a tak je možné, že už se na takové metrice pracuje, případně se můžeme na jejích doplnění domluvit.  

💡 Pokročilá analytika je dostupná v rámci vyšších licencí, tj. od licence Premium výše. Pro aktivaci modulu prosím kontaktuje podpora@recruitis.io

Pokud máte pokročilou analytiku aktivovanou, najdete ji v menu REPORTY | Analytika:

Detailní popis jednotlivých reportů

Popis jednotlivých modulů pokročilé analytiky naleznete v samostatných článcích zde:

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.