Nápověda

04. 05. 2023

Práce s pozvánkami na pohovor

Jak funguje proces zasílání pozvánek na pohovor kandidátům, jak můžete pozvat na tyto schůzky i kolegy a hiring manažery a také jak měnit událost pohovoru.

02. 05. 2023

Vlastní odpovědní formuláře

Vytvářejte si vlastní odpovědní formuláře podle svých potřeb.

01. 05. 2023

Analytika - Report žádanek

Detailní popis reportu žádanek v rámci pokročilé analytiky ATS Recruitis.

27. 04. 2023

Zpětný posun ve flow náboru

Zpětným posunem po jednotlivých fázích flow náboru je myšleno přesunutí zpět na předchozí fázi procesu, kterou kandidát absolvoval v případě, že posun nastal omylem a je třeba záznam vymazat z reportingu.

25. 04. 2023

Možnost vytvořit více interních kalendářů ATS Recruitis

V rámci ATS Recruitis si můžete vytvářet dodatečné interní kalendáře a ty si buď ponechat pro své vlastní potřeby a nebo sdílet s ostatními uživateli v týmu.

21. 04. 2023

Problémy s doručováním emailů (nedoručené emaily nebo spam)

Možné důvody nedoručení emailů a doručení do spamu. Řešení, jak těmto problémům předejít, a to pomocí správného nastavení odesílání emailů v systému ATS Recruitis.

19. 04. 2023

Přiřazení lokality pobočky z číselníku pracovního portálu JenPráce

Pobočce v ATS můžete nastavit ID lokality přímo z číselníku portálu JenPráce.

12. 04. 2023

Tvorba polského inzerátu

Správné nastavení klíčových prvků pro polské odpovědní formuláře, které pak lze používat např. na polských pracovních portálech.

04. 04. 2023

Výpočet reakční doby mezi jednotlivými stavy flow náboru

V rámci analytiky náboru je pro vás klíčové určit, jak dlouho trvá odbavení kandidátů v určitých částech procesu náboru. V rámci dat, která z ATS Recruitis můžete exportovat naleznete i data potřebná pro takový výpočet.

02. 04. 2023

Možnost vypnutí automatické stahování příloh pluginem ze sítě LinkedIn

Možnost vypnutí funkce automatického stahování životopisů při používání pluginu ATS Recruitis na síti LinkedIn.

31. 03. 2023

Vkládání obrázků v editoru inzerátů

Popisu správného vkládání odkazů obrázků do těla inzerátů publikovaných z ATS Recruitis pomocí URL adresy.

30. 03. 2023

Funkce odebrání kandidátů z pozice přímo v databázi talentů

Pokud chceme u kandidátů zrušit přihlášení k pozici (neboli odebrat je z pozice), ale chceme je ponechat v databázi.