Nápověda

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.

12. 05. 2022

Důvody zamítnutí

Klasifikujte si a měřte si, proč nejčastěji zamítáte uchazeče.

12. 05. 2022

Adresy a pobočky

Nastavení předvybraných míst výkonu práce.

12. 05. 2022

Notifikace

Navolte si, které notifikace kde a jak často chcete dostávat.

12. 05. 2022

Emailová komunikace

Nastavte si, jakým způsobem budou odesílány emaily v rámci ATS Recruitis.

12. 05. 2022

Grafika a vzhled systému

Základní nastavení grafických prvků - loga a pozadí.

12. 05. 2022

Nastavení editoru pozic

Vyberte si volitelné položky v editoru pozice, které chcete zobrazit.

12. 05. 2022

Interní nábor

Nastavte si identifikaci domény pro kandidáty z vaší firmy nebo skupiny firem.

12. 05. 2022

Integrace

Nastavení s integrovanými službami, např. Slack, CzechCrunch Jobs

12. 05. 2022

Šablony pracovních nabídek

Vytvořte si šablony PDF, které budete posílat kandidátům v rámci offer managementu.

12. 05. 2022

NPS nastavení

Zapněte si NPS a nastavte si jeho parametry.

12. 05. 2022

Správa filtračních položek

Filtrační položky umožňují filtraci pozic dle vlastních kritérií.