Nastavení ATS Recruitis

Přehled jednotlivých nastavení v rámci ATS Recruitis včetně příkladů použití.

17. 05. 2023

První fáze redesignu ATS Recruitis

Představujeme nový vizuální design našeho ATS systému. Celkové zlepšení uživatelského prostředí a funkcionality.

01. 03. 2023

Výběr preferovaného jazyka aplikace

V ATS Recruitis je možné vybrat si jeden z preferovaných jazyků: čeština, angličtina, slovenština, němčina, rumunština, bulharština a maďarština. Mobilní aplikace je navíc rozšířena o další jazyky.

25. 11. 2022

Nastavení právních informací

Nastavte si GDPR prvky tak, aby odpovídaly vaším předpisům.

13. 05. 2022

Popis jednotlivých uživatelských rolí

What are the differences between users in Recruitis and what are their rights?

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.

12. 05. 2022

Důvody zamítnutí

Klasifikujte si a měřte si, proč nejčastěji zamítáte uchazeče.

12. 05. 2022

Adresy a pobočky

Nastavení předvybraných míst výkonu práce.

12. 05. 2022

Notifikace

Navolte si, které notifikace kde a jak často chcete dostávat.

12. 05. 2022

Emailová komunikace

Nastavte si, jakým způsobem budou odesílány emaily v rámci ATS Recruitis.

12. 05. 2022

Grafika a vzhled systému

Základní nastavení grafických prvků - loga a pozadí.