Rezervační linky - dostupnost

V rámci nastavení rezervačních odkazů pro plánování schůzek uchazeči (odkaz) máte kromě nastavení samotných linků také možnost vidět indikátor dostupnosti daného linku, respektivě časových termínů daného linku. V popisu níže se dozvíte, co který indikátor znamená.

💡 Více o plánování schůzek uchazeči přímo ve vašem kalendáři se dozvíte v tomto článku: Plánování pohovoru uchazečem přímo ve vašem kalendáři

Rozpojení

Rezervační linky jsou vždy spojeny s alespoň jedním kalendářem. Může se stát (např. z důvodu bezpečnosti na straně poskytovatele kalendáře), že se kalendář rozpojí a není už tedy možné si volné termíny rezervovat. 

Tuto situaci indikuje ikona "!", jak je ukázáno na obrázku níže. 

Pro opětovné připojení je potřeba kalendář propojit v nastavení kalendáře (odkaz) stejně, jako jste tak učinili při jeho prvním propojení. Pak ikona "!" u rezervačního odkazu zmizí a můžete ho dále používat, jako kdyby k rozpojení nedošlo. 

Žádné volné termíny

Dostupnost časových termínů rezervačních linků se měni v čase a závisí jak na úvodním nastavení, počtu vybraných termínů uchazeči a také na událostech v propojeném kalendáři, může se přirozeně stát, že volné termínů tak říkajíc "dojdou". Pokud by se takový odkaz poslal uchazeči, neměl by si z čeho vybrat. 

Tuto situaci indikuje ikona "⌀", jak je ukázáno na obrázku níže. 

Pokud toto u nějakého rezervačního linku nastane, je třeba prověřit:

  • nastavení samotného odkazu, typicky:
    • v případě použití volby "Konkrétní termíny" nejsou už žádné dostupné
    • v případě plovoucích termínů vypršela doba definovaná v sekci "Nastavení časové nabídky schůzky"
  • obsah propojeného kalendáře, typicky:
    • přibyly např. celodenní události s dostupností "busy", které volné termíny blokují
    • nejsou volné časové mezery dostatečné dlouhé pro délku trvání schůzky definované v rezervačním linku (typicky u schůzek s dlouhým trváním > 120 minut) 

💡 K oběma typům problémů zmíněných výše poslá systém notifikaci (emailem i do "zvoneču" v menu ATS Recruitis)

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.