Emailové šablony

Nastavte si personalizované emaily pro každý typ šablon, který systém podporuje jako je zaslání zprávy, dotazník nebo pozvánka na pohovor a další.

Novou šablonu přidáte využitím editoru po pravé straně nebo editací stavající šablony a potvrzením tlačítka uložit jako novou.

Pro zajištění personalizovanosti emailu využívejte proměnné jako oslovení jménem uchazeče nebo využití proměnné "rod", která správně rozliší komunikaci v mužském či ženském rodě.

Zobrazte si odkaz pro správu emailových šablon.

Co je dobré vědět & naše tipy

Pomocí proměnné "rod" můžete vytvářet šablony, které při odeslání ctí rod příjemce a můžete se tak vyhnout emailům psaným "násilně" v trpném rodu apod.

Do těla šablon můžete vkládat také různé odkazy na dokumenty, vaše sociální sítě apod., takže můžete dát uchazeči inspiraci, případně podněty pro bližší seznámení s vaší firmou.

Do tohoto nastavení má přístup každý uživatel, takže můžete pro kolegy vše připravit sami nebo nastavení nechat na nich. 

Šablony se ukládají do kategorií, které jsou vyvolány akcemi v procesu náboru tak, aby se nenabízely stále všechny šablony a snížilo se riziko odeslání špatné šablony.

Související články

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.