Nápověda

15. 05. 2022

Google Chrome plugin nově načítá i kandidáty ze StartupJobs

Kandidáti ze Startupjobs nově i přes Google Chrome plugin!

15. 05. 2022

Opakovaná odpověď uchazeče na stejnou pozici

Jeden kandidát může nově odpovědět na stejnou pozici vícekrát a vytvořit tzv. duplicitní odpověď.

15. 05. 2022

Vynucení jazyka odpovědního formuláře

V URL si můžete vynutit jazyk odpovědního formuláře.

15. 05. 2022

Notifikace o emailech poslaných jen na systémový email

Přibyla notifikace o emailech, které kandidát poslal na systémový email, ale ne na vaši emailovou adresu.

15. 05. 2022

Webhooky pro portál Nelisa

Nechte ATS Recruitis stahovat automaticky vaše kandidáty z portálu Nelisa.

13. 05. 2022

Popis jednotlivých uživatelských rolí

What are the differences between users in Recruitis and what are their rights?

12. 05. 2022

Úvodní video s představením ATS Recruitis

Krátké video představující ATS Recruitis.

12. 05. 2022

Uživatelé

Správa uživatelů a jejich rolí.

12. 05. 2022

Emailové šablony

Nastavte si šablony pro komunikaci s vašimi kandidáty.

12. 05. 2022

Definice flow náborů

Proces náboru je klíčovým prvkem nastaveni ATS Recruitis. Můžete si jich nastavit více podle různých typů vašich pozic.

12. 05. 2022

Důvody zamítnutí

Klasifikujte si a měřte si, proč nejčastěji zamítáte uchazeče.

12. 05. 2022

Adresy a pobočky

Nastavení předvybraných míst výkonu práce.