Zdroj odpovědi na inzerát vs. zdroj kandidáta

Význam zdroje

Zdroj, odkud kandidát odpověděl, případně odkud jste ho vy sourcovali, slouží k vyhodnocení kvality jednotlivých zdrojů kandidátů a může mít významný dopad na budgetování jednotlivých zdrojů. 

Správa zdrojů odpovědí kandidáta

Správu zdroje odpovědi či kandidáta najdete na karte uchazeče v sekci "Osobní údaje".

Pokud kandidát odpoví z automatizovaného zdroje (pracovní portál, karierní stránky apod.), vloží se jeho odpověď s konkrétním zdrojem. To vidíte jak na záložce "Přehled" pod názvem pozice. Pokud je potřeba, uloženou hodnotu můžete vždy ručně editovat na kartě kandidáta v záložce "Osobní údaje".

K tomu slouží část "Editace zdrojů", kde definujete (případně jsou už automaticky uloženy) zdroje pro jednotlivé inzeráty.

 

Načtení zdroje odpovědi uchazeče v reportu

Zdroje jednotlivých odpovědí na pozice se reportují v rámci statistik a reportů z ATS Recruitis. Po kliknutí na Výběry | Reporty a vygenerujete si excelovský soubor s reportem, tak v něm najdete určitého uchazeče a uvidíte jeho bližší informace spojené se zdrojem jeho odpovědi pro konkrétní inzeráty, na které se přihlásil.

"Zdroje uchazeče"

Na kartě kandidáta je pod definicí zdrojů k inzerátům také položka "Zdroj kandidáta". Tato položka je nezávislá na konkrétních odpovědích kandidáta a zároveň je podstatné, že není součástí reportingu. Lze ji použít například ve fázi sourcingu, kdy pro kandidáty nemáte ještě pozice (tedy existuje pouze karta kandidáta bez jediné odpovědi na pozici), případně je potřeba použít určitou nadžazenou katogorii zdroje. 

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.