Žádost o otevření pozice ("žádanky")

Co je to žádanka?

Žádost o otevření pozice se propojí s pozicí obsazovanou v budoucnu. Používáme ji tehdy, pokud pozici potřebujeme blíže definovat nebo interně schválit požadavek na nábor ještě předtím, než přejdeme k samotnému náboru.

Pojďme si shrnutou, proč tuto funkcionalitu používat:

 • přesně víme kolik FTE hledáme a ak přijímáme kandidáty, tak vidíme, jak se nám FTE plní
 • máme přesný popis pozice, kterou chceme otevřít  a z žádanky si rovnou takovu pozici (nebo pozice) vytvoříme
 • vidíme kolik pozic máme ke konkrétní žádance přiřazeno
 • žádanky můžeme sdílet s kolegy pro doplnění informací nebo kontrolu
 • náboráři žádanky přebírají na zpracování
 • žádanky můžeme otevírat a zavírat podobně jako pozice

Jak žádanka funguje?

Žádanku vytváříte v jednoduchém jednostránkovém editoru podobném editoru pozice. V závislosti na tom, jak proces funguje u vás ve firmě zřejmě půjdete jedním z těchto scénářů:

 • Manažer vytváří zádanky s přesnou znalostí pozice a předává je náboru na realizci
 • Manažer vytváří žádanky s minimem znalostí o pozici, detaily dodává nábor
 • Manažer žádanky nevytváří, ale jeho jménem je vytváří recruitér (tzv. "v zastopení)

Žádanka se skládá z těchto polí:

 • Název pozice (de facto jediná povinná položka)
 • Popis pozice (bude překlopeno na popis pozice v inzerátu)
 • Informace o pozici (interní poznámky k pozici - nebudou zveřejněny s pozicí)
 • Počet hledaných FTE (kolik úvazků hledáte)
 • Důvěrná žádanka (zapnete, pokud o náboru nemají vědět kolegové s vyššími právy z titulu role, ale pouze vybraní jedinci na základě sdílení - identické k důvěrné pozici)
 • Autor žádanky (výchozí hodnotou je ten, kdo žádanku vytváří, ale lze vytvořit tzv. "v zastoupení" a nastavit např. jméno manažera, který požadavek má)

Správa žádanek je pak velice podobná správě pozic - mohu filtrovat dle autora, stavu a vyřizovatele žádanky a vidím seznam žádanek s jejími detaily.

💡 Pro samotné vytvoření žádanky není nutné mít všechna textová pole vyplněna do detailů, lze je pak editovat.

💡 Tento popis se týká obecné funkcionality žádanek, pokud máte custom implementaci (např. napojení na systémy třetích stran typu SAP) můžete mít v žádankách více polí a některé mohou být vyplňovány automaticky.

 

Akce spojené s žádankou

S vytvořenou žádankou lze provádět sadu akcí, zde je jejich přehled:

 • Zobrazit - zobrazí detaily žádanky
 • Vytvořit pozici - z dané žádanky se vytvoří konkrétní pozice
 • Převzít - recruitér může převzít nábor této žádanky
 • Editovat - otevře se editor žádanky, kde lze měnit popis a ostatní detaily
 • Vytvořit novou z této žádanky - vytvoří kopii dané žádanky (aby nebylo nutné je přepisovat)
 • Změnit autora - změní osobum, která je uvedena jako autor žádanky
 • Sdílet s kolegy - nasdílí žádanky kolegovi (např. jinému manažerovi a nebo i kolegovi s vyššími právy v případě, že je žádanka důvěrná)
 • Zavřít - zavře danou žádanku (přesune se do sekce "Uzavřené žádanky")
 • Smazat - daná žádanka bude smazána

Kontinuální nábor

Speciální aplikací žádanky je tzv. "Kontinuální nábor", kde se FTE požadavek nezadává jednou pro celý nábor, ale mění se na měsíční bázi.

Požadavek pro další měsíc zadává osoba, která je uvedena v žádance jako "Koho notifikovat" - této osobě přijde vždy prvního v měsící notifikace s žádostí o doplnění FTE pro aktuální měsíc.

Základní informace k vytvoření žádanky a toho, co umí, naleznete ve videu níže:

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.