Vkládání obrázků v editoru inzerátů

Pokud chcete vložit obrázek přímo do těla inzerátu publikovaného z ATS Recruitis můžete tak učinit prostřednictvím URL odkazu na konkrétní obrázek.

Je potřeba kliknout na zobáček u ikonky obrázku a vložíte URL odkazu obrázku. Poté se vám objeví okénko s polem pro vložení URL adresy obrázku.

vkládání obrázku přes URL odkaz

💡 Odkaz musí být vždy na konkrétní obrázek, nikoliv např. na stránku s obrázkem jak to dělá např. Google Drive (viz popis níže)

💡 Pozor, ovládací panel umožňuje kliknout i na ikonku obrázku a zobrazit okno pro vkládání obrázku z úložiště počítače, nicméně je třeba poznamenat, že tato funkce není podporována. 

URL adresy

URL adresa musí být vždy na konkrétní obrázek veřejně dostupný (tedy bez jkýchkoliv omezení pro sdílení nebo zobrazení).

Při vkládání obrázků do editoru doporučejeme používat URL odkazy obrázku, které jsou uložené na veřejném serveru. Nicméně, ne všechny odkazy na obrázky na internetu jsou stejně spolehlivé. Některé nemusí být uložené na stabilních serverech a mohou být odstraněny kdykoli, což by vedlo k nezobrazení obrázku v editoru a následně ve vašem inzerátu.

Doporučujeme vám tedy, aby vaše IT poskytlo pro vaše potřeby úložiště obrázků, které bude veřejně dostupné a z nějž budete moci obrázky načítat a také snadno přidávat. To zajistí, že budou obrázky vždy dostupné. Pokud tato možnost není k dispozici, existují služby, jako jsou Google Drive, Google Photos nebo Dropbox, které jsou obecně považovány za spolehlivé.

Co je dobré vědět při práci s obrázky z Google Drive

Pro vkládání obrázků uložených na Google Drive je nezbytné mít správně utvořený URL odkaz. Odkaz získaný standardně z Google Drive není přímo na obrázek, ale na stránku s obrázkem. To způsobí, že se obrázek v editoru nenačte a nelze ho ani použít pro potřeby inzerátu.

Správný odkaz pro vložení obrázku do editoru má následující formát:

https://drive.google.com/uc?export=view&id=<ID OBRÁZKU>

 

V následujícím kroku ukážeme, jak získat správný odkaz pro vložení obrázku:

1. Z Google Drive zkopírujte odkaz na obrázek a ujistěte se, že máte nastaven veřejný přístup k obrázku.

Google disk odkaz

2. Extrahujte ID obrázku z odkazu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

3. Vložte ID obrázku do správného odkazu a použijte výsledný odkaz k vložení obrázku do editoru.

URL odkaz pro vkládání do editoru

💡 Pokud se rozhodnete vkládat odkazy na obrázky uložené na Google Drive nebo Google Photos, nezapomeňte, že je nutné poskytnout veřejný přístup k zobrazení obrázku. Pokud máte složky nebo jednotlivé soubory zamčené např. pro zaměstnance vaší firmy, ani editor inzerátu v ATS Recruitis, ani publikační kanál, na kterém pak inzerát vystavíte nebude mít přístup a obrázek nezobrazí.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.