Reportování hodnot vlastních polí

V rámci vyšších licencí máte možnost definovat si vlastní pole (tzv. custom fileds), neboli nové datové položky na kartu kandidáta.  Více o funkcionalitě se dozvíte zde.

Příklad vlastních polí na kartě kandidáta:

Pokud chcete hodnoty těchto položek reportovat, máte následující dvě možnosti:

V rámci XLSX reportu

Data pro reporting ve formátu XLSX můžete v ATS Recruitis exportovat zde. V nabídce reportů přibyla nová možnost "Custom Fileds", která ve výsledném Excelu vytvoří nový sešit s vlastními poli. 

Pomocí API

V rámci endopintu reports v API přibyl, podobně jako v případě XLSX reportu, nový list s názvem custom-fileds. Příklad takového volání je:

 • GET https://app.recruitis.io/api2/reports/?lists[]=custom-fields&date_from=2023-04-01&date_to=2023-07-01

Výsledkem je JSON s formátem a obsahem odpovídajícímu XLSX verzi zmíněné výše.

💡 Kompletní dokumentaci k API naleznete zde.

Princip reportování

 • Vlastní pole reportovaná i s hodnotou answer_id (tedy konkrétní odpověď na konkrétní pozici) se vztahují ke konkrétní pozici, vlastní pole pouze s user_id se vztahují k uchazeči obecně.
 • Reportují se pouze vyplněné hodnoty (neboli nereportují se všechna pole, ale pouze tak, která mají u sebe vyplněnou hodnotu).
 • Datový rozsah reportu:
  • Pro datový rozsah je podstatný vznik entity, ke které se vlastní pole pole vztahuje, tedy:
   • Pro pole pouze k uživateli (tj. je vyplněno pouze user_id) je to vznik daného uživatele.
   • Pro pole ke konkrétní pozici (tj. je vyplněno i answer_id) je to vznik dané odpovědi na pozici.
  • Příklad - pokud uchazeč vznikl 1. 1. a odpověď na pozici 1. 3. a reportuji od 1. 2. do 1. 4. vlastní pole k uchazeči v reprotu nebudou, vlastní pole k odpovědi v reportu budou.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.