Publikace na portál profesia přes API

Stručný popis prinicpu fungování

Dříve bylo možné publikovat pozice na portál profesia pouze pomocí tzv. datového XML feedu - tedy napsali jste inzerát v ATS Recruitis v editoru pozice a poté označili pro publikaci na portále profesia. Na straně portálu profesia pak několikrát za den tento XML feed četli a nové pozice přidali, smazané pozice odebrali.

Metoda napojení přes API umožnůje okamžitý propis inzerce - tedy ihned poté, co inzerát vystavíte v ATS Recruitis, objeví se na portále profesia. Zároveň je možné používat přímo číselníky zveřejněné portále profesia např. k lokalitám a nedochází tak ke zbytečnému převodu hodnot zadaných v ATS Recruitis na hodonty portálu profeisa (a tedy k případným chybám vyplývajících z faktu, že hodnoty v obou číselnících nemusí být totožné - např. pracovní obory).

Hlavní výhodou je především fakt, že inzerce se na portále profesia objeví okamžitě a nemusíte čekat na aktualizaci XML feedu, která probíha jen několikrát denně v pevných časech. 

 

💡Pro zapnutí funkcionality musíte portál profesia požádat o tzv. API token, tedy kód, kterým se pak z ATS Recruitis na API profesie připojíme.

1. Publikace inzerátu

Publikování inzerátu děláte přímo přes editor pozice v ATS Recruitis jako doposud, pouze v posledním kroce "Publikace" zvolíte metodu "Inzerovat na portále profesia přes API". Ta vám otevře další krok editoru (tzv. "Marketplace", kde provede nastavení potřebná přímo pro portál profesia. 

Publikace na portál profesia se děje pomocí specifického formuláře. Ten je třeba vyplnit a uložit. Publikace vyžaduje vyplněný formulář. Údaje, které tento specifický formulář neobsahuje, typicky popis pozice, se berou z editoru ATS Recruitis.

Formulář má vyznačené povinná a nepovinná pole.

Pokud má vaše firma v rámci portálu profesia nějaká speciální nastavení (tzv. "custom fileds"), ta se vám pak objevují ve spodní části formuláře s vámi definovanými hodnotami.

2. Editace inzerátu

 

Editace inzerátu probíhá stejně jako publikace, pouze výchozím bodem je nově ikona "tužtičky" v detailu pozice u daného kanálu. Jinými slovy, nejde publikaci změnit v rámci publikačních kanálů.

  • Pokud chcete editovat položky obsažené ve specifickém formuláři pro portál profesia, stačí editovat ten formulář
  • Pokud chcete editovat například popis inzerátu, stačí ho změnit v editoru pozice ATS Recruitis a pak v rámci formuláře profesia API pouze dát publikovat.
  • Samozřejmě je možná i kombina obou typů editace

 

💡 Pro pochopení principu publikace je důležité, že informace (formulář profesia API a části z editoru v ATS Recruitis) se na portál profesia propisují stiskem tlačítka "Publikovat".

💡 V mezičase můžete oba zdroje informací libovolně editovat, ale změna se na portále profesia neprojeví. 

💡 U metody pomocí XML feedu tomu bylo obráceně - nic se neukládalo, ale provedené změny se automaticky předali na portál profesia v pevných časech během dne.

 

3. Smazání inzerátu

Pro smazání pozice na portále profesia je potřeba jít cestou editace a ve spodní části formuláře vybrat ikonu pro smazání.

4. Topování pozice

Pro topování pozice na portále profesia je potřeba jít také cestou editace a ve spodní části formuláře vybrat ikonu pro obonvení.

💡 Topování znamená změnu datumu vydání inzerátu na aktuální a tím pádem se pozice chová na portále profesia jako právě vydaná.

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.