Praktický příklad: smazání kandidáta vs. odebrání odpovědi

Existují validní scénáře, kdy potřebujete vymazat kandidáta, případně jeho odpověď na konkrétní pozici. Na dvou praktických příkladech si ukážeme, jaký je rozdíl mezi těmito scénáři.

Scénář 1 - Na tu samou pozici mám 2 odpovědi od stejného kandidáta

Kandidát se mi přihlásil na tu stejnou pozici ze dvou různých zdrojů (v našem případě přes LN plugin a pracovní portál LMC Jobs). Systém vás na tuto duplicitu upozorní červeným vykřičníkem v přehledu kandidátů v detailu pozice a zároveň v detailu kandidáta v přehledu pozic.

Pokud je pro vás taková duplicita nežádoucí, chcete smazat jednu odpověď kandidáta - v tomto případě např. importovanou odpověď z LN plugin.

Toho docílíte v detailu pozice přes tlačítko hromadných akcí s volbou "Odstranit z pozice". V naší testovací pozici "Customer back office" pak zůstává již pouze jedna odpověď a to z pracovního portálu LMC Jobs. V historii akcí informace o smazané odpovědi zůstává.

💡Pro smazání odpovědi nevyužívejte ani kartu kandidáta ani databázi kandidátů a funkci "Smazat uchazeče"- tam se kompletně a trvale smaže kandidát s celou svou historií.

Scénář 2 - Kandidát mi odpovídá na všechny otevřené pozice, tzv. kandidát "spammer"

Jde o scénář, kdy mám od jednoho kandidáta řádově desítky odpovědí na všechny mé otevřené pozice, a již na první pohled se jedná o spam. Pak takového kandidáta v systému nechci mít vůbec a nepotřebuji ani zachovat jeho historii.

Takového kandidáta mohu trvale smazat buď přes databázi kandidátů přes tři tečky vpravo na řádku s kandidátem a tlačítko "Smazat uchazeče trvale", případně na jeho kartě v sekci operace s účtem.

💡 V případě trvalého smazání kandidáta bude kandidát odstraněn ze všech pozic, včetně databáze kandidátů a také ze všech statistik a nebude možné ho jakkoliv obnovit.

Pokud vás zajímá více informací a pohledů na práci s kandidátem a jeho odpověďmi, doporučujeme shlédnout následující video:

Související články

16. 05. 2022

Hromadné štítkování

Nově nemusíte štítkovat kandidáty po jednom, ale můžete štítky (tagy) přidávat nebo ubírat celé skupině kandidátů.

05. 05. 2022

LinkedIn plugin

Mějte přehled o oslovených kandidátech na profesní síti LinkedIn a využijte možnost si je snadno stáhnout přímo do ATS Recruitis bez nutnosti přepisování.

05. 05. 2022

Propojení nových odpovědí ze StartupJobs

Využijte automatizovaného propojení se StartupJobs.cz a nechte se notifikovat o nových odpovědích.